Veranderingen in de zorg 2013

In 2013 vinden er aardig wat veranderingen plaats in de zorgverzekering. Het kabinet Rutte-Samsom focust zich vooral op bezuinigingen en daarom wordt er een groot pakket aan maatregelen doorgevoerd. Wat er gaat veranderen:

De eigen bijdrage
Naast het eigen risico, is er ook sprake van een eigen bijdrage. Er komt bijvoorbeeld een eigen bijdrage van 25% bij aanschaf van een gehoortoestel. Wel wordt de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz (ook wel: de curatieve geestelijke gezondheidszorg) in 2013 afgeschaft.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl
In het nieuwe regeerakkoord staat dat een gezonde leefstijl gestimuleerd moet worden. Om het stoppen met roken te bevorderen, komt ondersteuning hiervoor terug in het basispakket. Ook afvallen onder begeleiding van een diëtist komt in de basisverzekering. Dit wordt vergoed tot maximaal 3 behandeluren. Daarnaast krijgen ook kinderen onder de zes jaar in 2013 de fluoridebehandeling vergoed. Voorheen werd dit alleen voor kinderen boven de zes jaar vergoed.

Het tandartsenexperiment stopt
Tandartsen mochten in 2012 zelf hun tarieven bepalen. Toen de prijzen daardoor explosief stegen, werd besloten om dit experiment niet definitief te maken in 2013. De situatie wordt dus weer net zoals het was in 2011. Het maximum tarief komt terug en de tarieven zijn in 2013 weer bij alle tandartsen hetzelfde.

Recht op vergoeding bij IVF
Ook kunstmatige inseminatie wordt in 2013 vergoed. Er is recht op vergoeding van maximaal 3 ivf-behandelingen, onder de volgende voorwaarden:

- tot 38 jaar mag 1 embryo worden teruggeplaatst bij de 1e 2 ivf-pogingen. Bij de 3e poging 1 of 2 embryo’s;
- Van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht op vergoeding bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 pogingen;
- Vanaf 43 jaar vervalt het recht op vergoeding van ivf-pogingen of andere vruchtbaarheid gerelateerde zorg.

De liggeldregeling gaat niet door
In 2012 werd het plan geopperd om een liggeldregeling in te voeren. Dat houdt in dat iedereen die in het ziekenhuis wordt opgenomen een bepaald bedrag per nacht zou moeten betalen. Op 9 oktober 2012 werd dat plan geschrapt. De maatregel gaat dus definitief niet door.

Veranderingen in de restitutiepolis en de naturapolis
Iedere verzekerde heeft de keuze om een ‘restitutiepolis’ of een ‘naturapolis’ af te sluiten. Enkele tussenvormen zijn mogelijk. Het verschil tussen beide polissen, is dat de verzekerde bij een restitutiepolis zelf kan kiezen voor een zorgverlener. Bij een naturapolis is er alleen keuze voor een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft.

Hier komt in 2013 een wijziging in: meer verzekerden zouden dan moeten kiezen voor een zorgaanbieder waarmee een contract is afgesloten (de naturapolis). De gedachtegang daarachter is dat de zorgverzekeraar dan goedkopere en beter zorg kan inkopen.

De acceptatieplicht
Er verandert in 2013 niets aan de acceptatieplicht. Er mogen nog steeds geen hogere premies gevraagd worden aan zieken of ouderen. Alle zorgverzekeraars blijven bovendien verplicht iedereen tegen een een vaste premie te accepteren.

Het persoonsgebonden budget (pgb)
In 2013 komt er extra geld voor het persoonsgebonden budget vanuit de AWBZ vrij. Hierdoor kan iedereen met een AWBZ-indicatie voor persoonlijke zorg of verpleging in aanmerking komen voor een pgb. Voorwaarde is daarbij wel dat er alleen bij een indicatie van meer dan 10 zorguren per week een persoonsgebonden budget toegezegd kan worden.

De zorg en wonen worden gescheiden
Wonen en de zorg worden van elkaar gescheiden. Cliënten regelen dus in 2013 zelf de betaling van hun huur. Deze maatregel wordt gefaseerd ingevoerd. Daardoor hebben de bewoners van een zorginstelling meer keuzevrijheid en wordt er meer rekening gehouden met de woonwensen.

Mensen die op 1 januari 2013 een indicatie hebben ontvangen voor een verblijf, waarbij zorg geboden wordt, verliezen hun recht niet.

Alleen nog via de zorgverzekering en de gemeente uitleen van hulpmiddelen De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 2013 uit de AWBZ. Vanaf 1 januari 2013 zijn de hulpmiddelen alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (ook wel Zw genoemd) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eenvoudige hulpmiddelen worden niet meer vergoed, te bedenken: rollators, looprekken, krukken en wandelstokken.

Door zorgverzekeringen te vergelijken kun je uitvinden welke zorgverzekeraar in 2013 het dichtst bij jouw persoonlijke wensen staat.