Minder premie betalen

Met een hoger eigen risicobedrag in 2013, en een licht stijgende zorgpremie, wordt de zorg in Nederland steeds minder betaalbaar. Gemiddeld beginnen de basis zorgverzekeringen nu pas vanaf 100 euro per maand, terwijl dat pakweg een aantal jaar geleden nog vanaf 60 euro per maand was. Mensen die regelmatiger zorg nodig hebben, zijn aangewezen op een aanvullende zorgverzekering. Een chronisch zieke is op deze manier honderden euro’s per maand kwijt aan de zorgverzekering. Gelukkig zijn er manieren op te besparen op de zorgpremie.

Eigen risico
Het eigen risico is een verplicht onderdeel van de wettelijk verplichte basisverzekering. In 2012 bedroeg het wettelijk eigen risico bedrag nog 220 euro, terwijl dat in 2011 nog 170 euro was. In 2013 gaan we nog meer betalen voor de zorg: wij moeten tenminste 350 euro zelf betalen aan medische onkosten.

Wie echter nooit ziek is, zal niet snel aan dat eigen risicobedrag komen. In dat geval kan er gekozen worden om gebruik te maken van het vrijwillig eigen risico. Daarmee gaat de maandelijkse zorgpremie per maand.

Vrijwillig eigen risico kiezen
Het in onzinnig om meer zorgpremie te betalen voor wie als patiënt nooit ziek is, of maar weinig zorg behoeft. In dat geval kan men de beslissing maken om het eigen risicobedrag vrijwillig op te laten hogen. Hoe hoger het vrijwillig eigen risicobedrag wordt ingesteld, hoe lager de zorgpremie wordt.

Maar de overheid heeft wel een beperking opgelegd. Daarmee kan voorkomen worden dat mensen een torenhoog eigen risicobedrag kiezen, terwijl de zorgpremie zienderogen slinkt. De zorg in Nederland moet immers betaalbaar blijven. Daarom is er een limiet ingesteld van 850 euro vrijwillig eigen risico in 2013.

Korting
Hoe hoog de korting op de maandelijkse premie wordt bij het verhogen van het vrijwillig eigen risico, is bij iedere zorgverzekeraar weer anderen. In dat geval kan zorgverzekering vergelijken behoorlijk lonen. Er zijn namelijk ook zorgverzekeraars die geen vrijwillig eigen risico hanteren.

Gezinnen met lage zorgkosten kunnen een flink profijt halen door een hoger vrijwillig eigen risico te kiezen.

Medische onkosten
Wie echter meer medische onkosten maakt, kan beter geen vrijwillig eigen risico kiezen. Zeker bij getrouwde stellen is het verstandig indien één van de partners regelmatig is aangewezen op zorg, af te zien van een vrijwillig eigen risico.

In dat geval kunnen verzekerden beter kiezen voor het standaard eigen risicobedrag van 350 euro.