Anticonceptie in 2012 en 2013

Met anticonceptie bedoelt men in de zorgwereld: ‘alles om zwangerschappen te voorkomen’. Bekende middelen om zwangerschappen te voorkomen zijn het condoom, voor zowel mannen als vrouwen, en het pessarium. De anticonceptiepil is daarnaast één van de meest gebruikte methoden om zwangerschappen te voorkomen.

Vrouwen zien het liefst dat de anticonceptiepil weer vergoed wordt in de basisverzekering. Toch moeten sommige anticonceptie zelf betaald worden. Zo bieden sommige verzekeraars deels een vergoeding aan. Daarbij moet voornamelijk gedacht worden aan verzekeringen die zich op de vrouwelijke doelgroep richten.

Wel
De anticonceptiepil wordt voor alle vrouwen in Nederland tot 21 jaar volledig gedekt door de basisdekking zorgverzekering. Echter wordt niet meteen vanaf de eerste behandeling in het nieuwe kalenderjaar de pil volledig vergoed. Net als bij andere medicijnen geldt er een eigen risico op anticonceptie. Dit houdt in dat vrouwen eerst zelf het eigen risicobedrag van 350 euro in 2013 op moeten gebruiken.

In het verleden was het zo dat de pil voor alle vrouwen in Nederland vergoed werd. Als gevolg van bezuinigingen krijgen nu alleen vrouwen met de leeftijd tot en met 21 jaar de anticonceptiepil vergoed.

Niet in de basisdekking
Andere anticonceptiemiddelen voor bijvoorbeeld mannen, zoals het condoom, zijn helaas niet opgenomen in het basispakket. Dit houdt in dat de kosten van dit soort anticonceptiemiddelen volledig voor eigen rekening genomen moet worden.

Vrouwen met een leeftijd boven de 21 jaar vallen onder dezelfde regeling. Alleen wanneer er sprake is van verlichting bij medische aandoeningen, kunnen vrouwen boven de 21 jaar in aanmerking komen voor een vergoeding. De pil moet dan middels normale declaratie vergoed worden.

Aan de hand van aanvullende verzekeringen kan anticonceptie soms toch vergoed worden. Voornamelijk bij aanvullende zorgverzekeringen voor jongeren kan deze dekking gevonden worden.

Het eigen risico
Voor alle verzekerden geldt in Nederland dat zij te maken hebben met een wettelijk verplicht eigen risico in de zorg. Dit houdt in dat de verzekerde tot een maximumbedrag de zorg eerst zelf moet vergoeden. In 2012 lag het eigen risicobedrag nog op 220 euro.

Door de steeds duurder wordende zorg, is het eigen risico in 2013 vastgesteld op 350 euro.

Kosten
Wie de kosten niet op zich wil nemen, kan overwegen een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Net als bij basis zorgverzekeringen geldt bij de aanvullende variant een geneesmiddelenvergoedingssysteem. De pil moet dus in het officiële medicijnregister zijn opgenomen.

Vergelijk zorgverzekeringen om inzicht te krijgen van zowel aanvullende zorgverzekeringen als basisverzekeringen.