Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Sommige verzekeraars waaronder Ohra bieden naast de inboedelverzekering ook een kostbaarhedenverzekering aan. Deze verzekering wordt ook wel de buitenhuisdekking of buiten-de-deur verzekering genoemd. Bij de kostenbaarhedenverzekering worden kostbaarheden over de hele wereld gedekt. Een aantal kostbaarheden vallen buiten de dekking zoals schilderijen, tekeningen en aquarellen, brillen en lenzen, fietsen en motorvoertuigen.

Bij een inboedelverzekering worden echter alle voorwerpen in een woning of gebouw binnen Nederland gedekt. In een zeer beperkte dekking buiten de woning in Nederland vergoedt de inboedelverzekering ook schade. In heel Europa is de verzekerde gedekt tegen schade ontstaan door brand, inbraak of natuurschade. Het verschil is dus merkbaar in de locatie van de voorwerpen.