Wat is energiebelasting?

De energiebelasting is de belasting die de overheid heft over het gebruik van gas en elektriciteit.

De overheid motiveert de bevolking om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Energie wordt grotendeels door vervuilende bronnen opgewekt, en dit is slecht voor het klimaat en het milieu. Om er voor te zorgen dat de bevolking op het energie verbruik let, heft de overheid energiebelasting.

Dit is een percentage dat je bovenop je energie rekening betaald. Een deel van je energierekening is onbelast. Dit onbelaste deel wordt aan de gebruiker teruggegeven in de vorm van een heffingskorting. Op uw energie rekening ziet u deze heffingskorting staan. Uw gehele energie rekening wordt dus eerst belast, waarna u door middel van een heffingskorting een deel van deze belasting weer terug krijgt.