Wat is een catastrofale gebeurtenis?

Een catastrofale gebeurtenis houdt in dat de verzekeringsmaatschappij niet verplicht is om de schade te vergoeden die binnen uw inboedelverzekering is verzekerd. De oorzaak daarvan is simpel: het is onbetaalbaar voor de inboedelverzekeraar om de schade te vergoeden. Er is in het geval van een catastrofale gebeurtenis zoveel schade ontstaan dat de verzekeraar dit nooit volledig zou kunnen vergoeden.

Oorzaken van catastrofale gebeurtenissen zijn: schade door oorlogsgeweld (ook wel: ‘molest’), schade door overstromingen, schade door aardbevingen en schade door atoomkernreacties. Catastrofale gebeurtenissen komen gelukkig niet vaak voor, maar ze worden wel in de polis vermeld.