Is een energiebesparingsonderzoek verplicht?

Of een energiebesparingsonderzoek verplicht kan worden gesteld, is afhankelijk van je verbruik. In Nederland geldt de regel dat grootverbruikers met een grote kans om veel te kunnen besparen een energiebesparingsonderzoek moet doen. Voor verbruikers die meer dan 200.000 kWh per jaar gebruiken geldt dat een energiebesparingsonderzoek verplicht kan worden gesteld. Daarbij moeten de resultaten verplicht in behandeling worden genomen. Alle maatregelen die genomen kunnen worden om binnen vijf jaar energie te besparen en terug te verdienen moeten dan bewerkstelligd worden. Wie niet mee werkt aan zon verplichte energiebesparingsonderzoek kan onder bevoegd gezag worden gesteld.