Is een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ja, wij vinden dat een aansprakelijkheidsverzekering weldegelijk nuttig kan zijn. De vroegere WA-verzekering heet tegenwoordig de Aansprakelijksheidsverzekering voor Partciulieren (AVP). Vaak kan de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden bij het afsluiten van de inboedel- of woonverzekering.

Door het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering kan de verzekerde zich indekken tegen schade die de verzekerde of één van zijn gezinsleden maakt bij iemand buiten het gezin. Dat kan de hond zijn die iets omstoot bij de buren, maar ook kinderen die per ongeluk met de fiets tegen een auto aankomen. Een aansprakelijkheidsverzekering is dus echt een noodzaak naast uw inboedelverzekering.