Wat is het eigen risico in een zorgverzekering?

Het eigen risico is een wettelijk bepaald bedrag, dat betaald moet worden aan de zorgverzekeraar als er van bepaalde zorg gebruik gemaakt wordt. Het eigen risico is ingevoerd om onnodig gebruik van de zorg te voorkomen. Om het eigen risico te compenseren is er een zorgtoeslag.

Het eigen risico is verplicht
Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt verplicht een eigen risico voor de zorgverzekering. Dat houdt in dat iedereen de eerste 360 van de zorg uit het basispakket zelf betaalt. Het staat een ieder vrij om een hoger eigen risico te kiezen. Dan is de maandelijkse premie voor de basisverzekering lager.

Voor bepaalde zorg geldt het eigen risico niet
Voor sommige zorg hoef je geen aanspraak te maken op je eigen risico. Dat geldt onder anderen voor:

- Verzekerden jonger dan 18 jaar;
- Kosten van de huisarts;
- Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg;
- Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering;
- Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
- Hulpmiddelen die geleend zijn van de thuiszorg;
- Nacontrole van een levende orgaandonor (bijvoorbeeld voor nier- of levertransplantatie);
- Ketenzorg: de zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken.

Je eigen risico aanpassen
Op het polisblad staat het eigen risico aangegeven. Als de verzekerde het eigen risico wil aanpassen, dan moet dit voor 31 december 2014 geregeld zijn. Dan gaat de aanpassing in per 1 januari 2015. Hetzelfde geldt voor het opzeggen van je zorgverzekering.