Sparen met of zonder voorwaarden?

Bij het spaarrekeningen vergelijken staat er wellicht iets dat meteen je aandacht trekt: het sparen met voorwaarden levert een hogere spaarrente op dan als je een spaarrekening kiest zonder voorwaarden. Welke spaarrekening je het beste kunt kiezen, hangt af van je persoonlijke situatie. De rentes van spaarrekeningen met voorwaarden liggen zoveel hoger doordat zij veel meer voorwaarden aan je kunnen stellen.

Sparen zonder voorwaarden
Als je zonder voorwaarden spaart, ligt de rente gemiddeld op 2,5% op je spaarrekening. De bank stelt geen extra eisen aan je: je mag zoveel geld storten als je wilt, op ieder gewenst moment. Ook gaat het bij spaarrekening zonder voorwaarden vaak om ‘vrij opneembare deposito’s’. Dit houdt in dat je geld mag opnemen van je spaarrekening op ieder moment, zonder dat je daarvoor een boete hoeft te betalen.

Het sparen zonder voorwaarden werkt dus eigenlijk als een bankrekening waar je rente op krijgt. Hoe meer spaargeld je niet opneemt, hoe meer rente je over het spaargeld krijgt.

Rentes
Bij de spaarrekeningen zonder voorwaarden kan er onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende soorten rentes: de meeste rentes zijn vast en variëren niet van moment tot moment. Toch zijn er twee spaarbanken waarbij de rentes stukken lager zijn, maar van de ene op de andere dag flink omhoog kunnen schieten. Momenteel is dat de AegonBank en de EuropeBank.

Beide banken werken met een variabele rente. Soms geven deze banken een bonusrente wanneer je besluit bij één van deze banken een spaarrekening te openen.

Sparen met voorwaarden
Bij de spaarrekeningen met voorwaarden ligt de rente gemiddeld iets hoger dan bij spaarrekeningen zonder voorwaarden. Dit komt doordat spaarbanken meer eisen stellen aan de spaarder. Zo kan bijvoorbeeld een voorwaarde bij dit soort spaarrekeningen zijn dat je voor een van tevoren afgesproken tijd geen geld meer mag opnemen van je spaarrekening. Wanneer je dit wel doet, moet je een boete betalen. Deze boete staat gelijk aan de misgelopen rente. In plaats van dat je dus rente ontvangt, zal je rente moeten betalen.

Een andere voorwaarde die we vaak tegenkomen is de minimum inleg. Deze minimum inleg kan variëren van 500 euro in één keer tot 5000 euro in één keer. Ook de rentevaste periode verschilt bij de spaarrekeningen met voorwaarden. De rentevaste periode is meestal 6 maanden of een jaar. In deze periode verandert de rente niet. Dat kan zowel negatief als positief uitpakken.

Rentevast
In de rentevaste periode kan de rente niet hoger of lager worden. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Wanneer de spaarrentes onderuit gaan, is er een voordeel te behalen: je krijgt meer rente op je spaarrekening, ook al is de spaarrente bij een andere bank lager.

Daar werkt ook meteen een nadeel: als de spaarrentes stijgen, krijg je een lagere spaarrente dan bij andere banken. Het kan dus zowel voor- als nadelen hebben. Toch is de spaarrente gemiddeld hoger dan bij de spaarrekeningen zonder voorwaarden.

Vergelijken
De hoogte van de actuele spaarrentes bij spaarrekeningen met en zonder voorwaarden, kunnen worden opgevraagd door spaarrentes te vergelijken.