Spaargeld en de Belastingdienst

Ook als je spaart, moet je daarover belasting betalen. Het spaargeld wordt echter door de Nederlandse Belastingdienst wel gedeeltelijk vrijgesteld. Een ander deel telt mee voor je vermogen, en daarover wordt dus belasting betaald. Spaar- en beleggingstegoeden vallen voor de inkomstenbelasting in Box 3. Deels wordt er over deze box tot een bepaald bedrag geen belasting geheven. Alles wat boven dit bedrag komt, wordt wel belast. Ook het spaargeld uit andere landen moet gewoon worden opgegeven bij de Belastingdienst.

Inkomen
Het spaargeld geldt – ook met de rente – als inkomen, en daarover moet belasting betaald worden. Voor box 3 is een bepaald maximumbedrag vastgesteld. Dit wordt het heffingsvrije vermogen genoemd, en verschilt per jaar. Ieder jaar op nieuw legt de Nederlandse overheid dit bedrag opnieuw vast. Wel gaat het heffingsvrije vermogen ieder jaar een beetje omlaag, waardoor je dus steeds minder mag sparen.

Belasting
Als je boven het heffingsvrije bedrag zit, moet je belasting betalen. De belasting bedraagt 30% van het inkomen over een rendement van 4%. In totaal bedraagt de heffing dan 1,2%. Deze heffing wordt door de Belastingdienst aangeslagen als de ‘vermogensrendementsheffing’.

Buitenlandse tegoeden
Als Nederlandse spaarder ben je verplicht om ook je buitenlandse spaartegoeden op te tellen bij je inkomen. Echter gelden er voor buitenlandse spaartegoeden wel andere voorwaarden. Door de zogenaamde bronheffing kan het zijn dat je belasting moet betalen over het buitenlandse spaargeld.

Aangifte doen
Het spaartegoed opgeven gaat bij de Belastingdienst heel gemakkelijk. Bij je jaarlijkse digitale aangifte kun je het totale vermogen spaargeld aangeven. Als je de aangifte digitaal doet, berekent het hulpprogramma automatisch het verschuldigde belastingbedrag op het spaargeld. In 2012 bedraagt het heffingsvrije vermogen 21.139 euro. Let op: ook het spaargeld van de kinderen wordt sinds 1 januari 2012 belast en moet meegeteld worden voor het inkomstenbedrag van de ouders.

Kinderen
Per 1 januari 2012 is het heffingsvrije vermogen voor minderjarige kinderen vervallen. Dit houdt in dat het volledige spaartegoed van de kinderen meetelt voor het inkomen van de ouders. In 2011 konden spaartegoeden tot bijna 2800 euro nog afgetrokken worden van de belasting. Nu telt het volledige bedrag mee voor de spaartegoeden van de ouderen.

Spaarloon
Mocht je nog een spaarloonrekening hebben, dan is het interessant om te weten dat je het spaarloon belastingvrij kan opnemen, of het spaargeld kan laten staan om gebruik te blijven maken van de vrijstelling in box 3. De vrijstellingen in box 3 vervallen echter per 1 januari 2016: zorg er dus voor dat je voor die tijd je spaargeld belastingvrij opneemt.

Vergelijken
Sparen kan behoorlijk lonen, zeker vanwege de rentes. Je moet behoorlijk wat sparen wil je er belasting over moeten betalen. Zeker voor kinderen en jongeren is sparen aantrekkelijk. De belastingen liggen niet erg hoog op spaarrekeningen, waardoor het een goed plan is om een spaarrekening te openen. Alvorens je dat doet, kun je het beste eerst spaarrentes vergelijken. Dat is een goede manier om de hoogste rente onder de beste voorwaarden te behalen.