De Euribor als graadmeter

De Euribor, voluit: de Euro Interbank Offered Rate kan door Nederlandse spaarders gebruikt worden als graadmeter. Daarmee kunnen prognoses gemaakt worden of de rente zal stijgen of dalen. Maar wat is de Euribor precies? En hoe actueel is deze? Is de Euribor belangrijk voor de hoogte van de toekomstige spaarrentes, en waarop baseert de Euribor zich? Immers: veel banken hebben het over deze graadmeter.

Rente
De Euribor is kortgezegd de rente waartegen 57 banken binnen Europa bereid zijn om onderling leningen aan elkaar te verstrekken. Iedere dag wordt de Euribor-rente opnieuw bepaald. Alle 57 banken ontvangen onderling de stand van de Euribor-rente, evenals de media. De rente komt tot stand door bepaalde financiële en economische aspecten in overweging te nemen. De belangrijkste twee aspecten voor de totstandkoming van de hoogte van de rente zijn de groei van de economie en de inflatie.

Basis
Euribor wordt vaak als basis gebruikt om de rente te bepalen van allerlei hypothecaire producten. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld hypotheken en leningen, maar ook spaarrekeningen. Al sinds 1999 is de Euribor één van de belangrijkste en meest objectieve graadmeters in Europa. De tarieven worden opgedeeld in verschillende perioden: renteperiodes voor één maand, drie maanden, zes maanden en een volledig spaarjaar.

Verschillende rentes
Hoeveel rente je krijgt op je spaarrekening, wordt deels bepaald middels de Euribor. De hoogte van (spaar)rentes bestaat uit twee onderdelen: de basisrente en de opslag. Voor een korte rentevaste periode kijken de meeste banken naar de hoogte van het geldmarkttarief op kortlopende leningen. Daarvoor is de Euribor het meest geschikt. Bij langere spaarrekeningen, bijvoorbeeld dertigjarige spaardeposito’s, wordt er gekeken naar de kapitaalmarktrente.

De duur
De duur van de spaarrekening is vrij bepalend voor de hoogte van de spaarrente die je op je spaarrekening ontvangt. Hoe langer je tijdelijk afstand doet van je spaargeld, hoe hoger de rente zal worden. Dat komt door het zogenoemde ‘debiteurenrisico’: daarmee wordt bedoeld hoe groot de kans is dat een hypothecaire instelling zoals een bank zijn geld nooit meer terug zou zien.

Directe effecten
Voornamelijk voor spaarrentes met een variabel tarief is de Euribor erg belangrijk. Zo variabel als de Euribor is, zo variabel is de spaarrente in dit geval ook. Wanneer het basistarief bij de banken onderling omlaag gaat, zullen de spaarrentes ook omlaag gaan. Dat komt doordat het voor banken immers goedkoper wordt om geld onderling te lenen van een andere Europese bank. Het spaargeld van de eigen spaarders is in dit geval dus niet nodig, en daarom zullen de rentes verder omlaag gaan.

De spaarrentes van banken met een minder variabele rentes zijn minder afhankelijk van het Euribortarief. Voor deze spaarbanken geldt dat zij pas de spaarrente zullen verlagen wanneer over een lagere periode het basistarief in totaal met een paar tiende procenten gedaald is. Pas bij een grote rentestijging- of daling zal de spaarrente ook gewijzigd worden.

Actueel
Om een beeld te krijgen van de actuele spaarrentes, kun je spaarrentes vergelijken. Deze pagina is zo actueel mogelijk, zodat voor de spaarde het meeste profijt te behalen valt.