Zorgverzekering Nieuws | Vergelijken.net Copyright (c) 2011, Vergelijken.net http://www.vergelijken.net/ nl Het laatste nieuws over Zorgverzekering Achmea krijgt geld zorgfraude terug http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/achmea-krijgt-geld-zorgfraude-terug Het Medisch Centrum Rhijnauwen uit Bunnik moet de zorgverzekeraar Achmea voor meer dan 1,3 miljoen euro aan onterechte zorgdeclaraties terugbetalen. Dat bevestigt Achmea aan een grote nieuwszender.


Het medisch centrum voerde jarenlang onderzoeken voor patiënten uit, om ze vervolgens te declareren bij de zorgverzekeraar. Ten onrechte gaf het laboratorium aan dat het onderzoek was aangevraagd door een huisarts. Daardoor kwamen tientallen onterechte declaraties in aanmerking voor uitbetaling.

Steekproef
De zaak kwam aan het rollen toen Achmea enkele jaren geleden steekproeven hield onder zorgdeclaraties. Vrijwel alle aanvragen waren afkomstig van alternatieve zorgverleners zoals bijvoorbeeld diëtisten.

De zorgverzekeraar verweet het medisch centrum fraude en eiste daarom een schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro. De rechter deed onlangs uitspraak in de zaak, met als oordeel dat het medisch centrum inderdaad 1 miljoen euro schuldig is.

Tijdens de zaak presenteerde het Medisch Centrum een waslijst aan verweren en ontkende het bestuur dat zij fraude hebben gepleegd. De zorgverzekeraar zou zelf schuldig zijn, omdat die declaraties beter moeten controleren, zo vindt het Medisch Centrum.

De rechter ging daarin echter niet mee, waarmee het Medisch Centrum alsnog een miljoen euro moet betalen aan de zorgverzekeraar.

Afschrikken
Eén van de zorgbestuurders van Achmea laat weten dat de zorgverzekeraar zich hard inzet tegen zorgfraude. Op die manier geeft de zorgverzekeraar een belangrijk afschrikwekkend signaal af aan andere dubieuze zorgverleners.

Het Medisch Centrum is echter van mening dat er helemaal geen sprake is van schade. Volgens het Medisch Centrum Rhijnauwen heeft het centrum de zorgverzekeraar juist veel geld bespaard, doordat patiënten baat zouden hebben bij alternatieve geneeswijzen. Voor alternatieve geneeswijzen geldt zonder verwijzing van de huisartsen dat er geen dekking vanuit de zorgverzekering mogelijk is. Door alsnog te declareren dat dit wel het geval is, werd de zorgverzekeraar toch op kosten gejaagd, zo oordeelde de rechter.

Het Medisch Centrum zegt daarop dat Achmea de kosten alsnog had kunnen en moeten verhalen op de patiënten, in plaats van op het centrum. Volgens de rechter is dat niet het geval, en dus werd Achmea in het gelijk gesteld.

Hoger beroep
Het Medisch Centrum wil het er niet bij laten zitten, en overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van deze zaak.

]]>
Mon, 11 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
CIZ ontvangt minder aanvragen voor langdurige zorg http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/ciz-ontvangt-minder-aanvragen-voor-langdurige-zorg In het jaar 2013 heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) minder aanvragen voor het verstrekken van langdurige zorg binnengekregen. In totaal werden er bijna 900.000 verzoeken gedaan voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat zijn er ruim 50.000 minder in vergelijking met een jaar eerder.

90 procent van de verzoeken die bij het CIZ werden ingediend, werden ook gehonoreerd. Dat blijkt uit cijfers die het CIZ deze week uitgaf.

Overheveling
De trend dat er minder AWBZ-verzoeken zijn binnengekomen bij het CIZ is gemakkelijk te verklaren. De sterke daling komt voornamelijk doordat steeds meer taken die eerst via de AWBZ geregeld werden, nu zijn overgeheveld naar gemeenten. Verzekerden hoeven daardoor in veel gevallen niet meer bij het CIZ aan te kloppen, maar moeten zorg vragen bij de lokale gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ouderen
Voornamelijk ouderen deden een beroep op de AWBZ. Eén op de drie aanvragen kwam van een patiënt ouder dan 75 jaar, maar jonger dan 84 jaar.

Veruit de meeste aanvragen die het CIZ ontving, werden binnen twee dagen afgehandeld. In 60 procent van de gevallen gebeurde dat. 99 procent van alle aanvragen werd binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld.

Afname
De voorspelling is dat het aantal aanvragen voor AWBZ-zorg bij het CIZ in 2015 nog verder af zal nemen. Dat komt door de hervorming van de langdurige zorg. De meeste verantwoordelijkheden komen dan te liggen bij de gemeenten en zorgverzekeraars.

De AWBZ is een wet die de kosten dekt van langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Iedereen die een baan heeft betaalt mee aan de AWBZ-premie, via het loon. In 2014 ligt de premie op 12,65 procent van het verdiende loon.

De kosten van de AWBZ zijn relatief hoog, waardoor werkgevers relatief veel premie in moeten houden. Naar verwachting zal de premie voor de AWBZ in 2015 echter verlaagd worden, omdat het AWBZ-pakket verder wordt uitgedund.

]]>
Fri, 08 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Zorgsector krimpt http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/zorgsector-krimpt De zorgsector is voor het eerst in 50 jaar gekrompen. De oorzaak is de sterke focus op de manier waarop de zorg met de inkoop ervan omgaat. Vooral uitgavenbeperkingen spelen een belangrijke rol.
 
Dat de zorgsector krimpt, is voor het eerst in 45 jaar. De ontwikkelingen bij de zorgsector zijn precies het tegenovergestelde van andere sectoren in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Groei valt terug
Volgens het onderzoek blijkt dat de groei in de zorgsector de afgelopen vier jaar behoorlijk onderuit is gegaan. Waar in 2010 de groei van de zorgsector nog vijf procent bedroeg, is dat percentage nu teruggevallen naar bijna nul procent.
 
De oorzaak is simpel: zorgverzekeraars, gemeenten en burgers geven minder uit aan de zorg in Nederland. Zorgverzekeraars kopen bijvoorbeeld de goedkoopste zorg in, en het Geneesmiddelensysteem zorgt ervoor dat alleen de goedkoopste medicijnen nog vergoed worden.
 
De meeste bezuinigingen op de zorgsector komen voort uit de overheid, die steeds verder bezuinigt op de uitgaven aan de zorg.
 
Noodzakelijkheid en hervormingen
Er spelen twee belangrijke factoren mee bij de krimp van de zorg in Nederland. Zorgverzekeraars en verzekerden kijken steeds kritischer naar de behandeling. Zij bepalen of een behandeling wel echt nodig is. Daarnaast speelt de hervorming van de langdurige zorg een belangrijke rol. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waarin deze zorg nu nog geregeld is, wordt bijvoorbeeld deels de verantwoordelijkheid van de gemeente en de zorgverzekeraar.
 
Daardoor krimpt de zorgsector voor het eerst in 45 jaar. Niet alleen de zorgsector krimpt, ook de overheid zelf krimpt mee. Er zijn minder inkoop- en personeelslasten bij de ministeries. Gemeenten doen mee aan die kostenbeperking. Er werd ruim een derde minder betaald aan het inhuren van extern personeel.

Groei
Alleen de zorgsector groeit niet meer. De bouw- en transportsector zit bijvoorbeeld volledig in de groei. Volgens het Economisch Bureau van ING staan alle seinen op groen voor vrijwel alle sectoren. Behalve de zorgsector, waarop steeds meer bezuinigd wordt.
]]>
Mon, 04 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Zorgverzekeraars maken zwarte lijst zorgaanbieders http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/zorgverzekeraars-maken-zwarte-lijst-zorgaanbieders Zorgverzekeraars in Nederland zijn momenteel bezig een Integriteitsregister Zorgaanbieders (IRZ) op te richten. Op de lijst komen zorgaanbieders te staan die erom bekend staan regelmatig te frauderen of foutieve declaraties uitschrijven.
 
Met het register moet duidelijker worden welke zorgaanbieders vaak frauderen. Door een dergelijk register aan  te leggen, kunnen zorgverzekeraars samen bepaalde zorgaanbieders weren van de zorginkoop. Dat blijkt uit stukken die zorginformatiesite Skipr in handen heeft.
 
Masterstudie
Het idee voor de aanleg van een integriteitsregister is afkomstig van Melanie van Gulik. Van Gulik deed een masterstudie forensische criminologie over zorgfraude door zorgaanbieders bij zorgverzekeraars. Daarom onderzocht de studente bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de overkoepelende organisatie voor zorgverzekeraars, hoe zorgfraude het beste aan te pakken is.

Lekken
Voornamelijk lekken in de fraudepreventie- en bestrijding kwamen tijdens de studie van Van Gulik aan het licht. Door onduidelijke en complexe regels bij de bestrijding van zorgfraude is de pakkans erg klein voor fraudeurs.

Bovendien blijkt dat de informatie over zorgfraude bij zorgverzekeraars verre van optimaal is. Vanwege commerciële belangen zoals imagoschade brengen zorgverzekeraars maar weinig informatie over fraudezaken naar buiten. Niet alle relevantie informatie wordt verspreid onder alle zorgverzekeraars. Zorginkopers zouden meer kunnen doen om de juiste manier van declareren te promoten.
 
De Nederlandse Zorgautoriteit laat ook steken vallen. Daar is de informatie-uitwisseling over zorgfraude onder de maat. Volgens Van Gulik moet voornamelijk de communicatie tussen zorgverzekeraars een stuk beter. Daarom wil de studente de invoer van een Integriteitsregister Zorgaanbieders (IRZ).

IRZ
Een register moet er toe leiden dat zorgverzekeraars samen een vuist kunnen maken tegen frauderende zorgaanbieders. Daardoor kan de afdeling inkoop rekening houden met het wel of niet sluiten van een contract met een bepaalde zorgaanbieder. Overigens moet die informatie niet voor iedereen op te vragen zijn: alleen medewerkers van de afdeling inkoop zouden toegang tot het register moeten krijgen.
 
Zorgverzekeraars Nederland is enthousiast over de voorstellen van de studente forensische criminologie en werkt op dit moment aan de uitwerking van zo’n register. Het onderzoek is ook doorgespeeld aan de nieuwe programmadirectie Fraudebestrijding Zorg, die actief is bij het ministerie van Volksgezondheid.
 
]]>
Fri, 01 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Hulpmiddelen aanvragen blijft moeilijk http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/hulpmiddelen-aanvragen-blijft-moeilijk Het is nog steeds ingewikkeld hulpmiddelen aan te vragen. Dat vinden verpleegkundigen en verzorgenden, zo blijkt uit een evaluatie van aanpassingen in de wet- en regelgeving over het verstrekken van hulpmiddelen aan chronisch zieken en gehandicapten.
 
Het aanvragen van hulpmiddelen moest juist eenvoudiger worden. Daarom voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2008 twee belangrijke maatregelen in. Zorgverzekeraars moesten meer rekening houden met de wens van de aanvrager van een hulpmiddel. Bovendien werd het aantal regelingen voor de aanvraag van hulpmiddelen teruggebracht.
 
Tegenvaller
Maar in de praktijk blijken de maatregelen te weinig nut hebben gehad. Het ministerie van Volksgezondheid vroeg het Nivel te onderzoeken of verzorgenden en verpleegkundigen het gemakkelijker vonden hulpmiddelen aan te vragen.
 
Zij zeggen dat zij tot nu toe weinig hebben gemerkt van de maatregelen. Bijna een kwart vond dat de hulpmiddelen niet voldoende was afgestemd op de wens van de patiënt. Bovendien hebben aanvragers nog steeds een erg kleine keuze in leveranciers en soorten hulpmiddelen.

Eenvoudiger
De bedoeling was juist dat deze problemen opgelost zouden worden. Het overhevelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft er niet voor gezorgd dat het aanvragen van hulpmiddelen eenvoudiger werd.
 
Het belangrijkste probleem volgens de cliënten is dat zij steeds weer opnieuw informatie moeten verstrekken over hun problemen en de situatie waarin zij verkeren. Thuiszorgmedewerkers lopen ook tegen problemen aan: zij kunnen vaak niet inschatten of een hulpmiddel tijdelijk nodig is. Als het gaat om een tijdelijk hulpmiddel, moet deze aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar. Anders verloopt de aanvraag via de Wmo.
 
Zestig procent van de thuiszorgmedewerkers die hulpmiddelen aanvroeg, kreeg te maken met een proces waarin tijdelijke hulpmiddelen omgezet werden naar een permanent hulpmiddel. Het kost veel tijd en inspanning dat hulpmiddel alsnog via de gemeente te krijgen.
 
Afstemmen
Veertig procent van de medewerkers van de thuiszorg is dan ook niet tevreden en wil een betere samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Zo zouden zorgverzekeraars en gemeenten informatie met elkaar moeten uitwisselen. Zo kan voorkomen worden dat patiënten keer op keer opnieuw de situatie uit moeten leggen. Verder wil het Nivel dat hulpverleners en gebruikers betere informatie krijgen over het aanvragen van hulpmiddelen.
]]>
Mon, 28 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Wet langdurige zorg loopt mogelijk vertraging op http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/wet-langdurige-zorg-loopt-mogelijk-vertraging-op  
Dat betekent dat de wet die de opname in verpleeghuizen gaat regelen voor mensen die 24 uur hulp nodig hebben, mogelijk in gevaar komt. Dat schrijft het Ouderenjournaal.

Uitstellen
Volgens het Ouderenjournaal zou de Wet langdurige zorg nu kunnen worden uitgesteld naar 1 januari 2016. In de tussentijd zou er dan een noodwet komen die er voor zorgt dat alle voorbereidingen voor de invoering van de wet getroffen kan worden.
 
Het Centraal Indicatie Orgaan Zorg, dat de indicaties voor opname en hulp via de AWBZ regelt, zal in de toekomst minder belangrijk worden. Waarschijnlijk zullen er zeshonderd banen verdwijnen bij het orgaan.
 
AWBZ
De Wet langdurige zorg moet de huidige AWBZ per 1 januari 2015 gaan vervangen. Alleen nog de meest langdurige zorg wordt dan nog vergoed vanuit de nieuwe wet. De kwaliteit van het leven voor ouderen en gehandicapten moet gegarandeerd worden via deze nieuwe wet.
 
Met de overheveling van de AWBZ naar de Wlz gaat een besparingen van honderden miljoenen euro’s gepaard. Het is een onderdeel van een nieuw verzameling aan nieuwe wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de aangepaste Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet.
 
Zo wordt bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidzorg naar de Wmo overgeheveld en moeten jongeren die te kampen hebben met dyslexie per 1 januari 2015 aankloppen bij de gemeente.
 
Zorgverzekeringswet
Vanaf 1 januari 2015 zal de langdurige geestelijke gezondheidszorg inclusief opname tot drie jaar vergoed worden via de herziene Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het vergoeden van deze zorg.
]]>
Fri, 25 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Verzekerden krijgen te veel betaald eigen risico terug http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/verzekerden-krijgen-te-veel-betaald-eigen-risico-terug Uit recent onderzoek blijkt dat ziekenhuizen vaak onterechte declaraties sturen naar zorgverzekeraars. In 2014 moet de verzekerde een eigen risico van maximaal 360 euro betalen. Eventueel betaalt de verzekerde ook een vrijwillig eigen risico van maximaal 860 euro in totaal.
 
Bij een bezoek aan het ziekenhuis moeten verzekerden al snel het volledige eigen risico betalen. Uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws bleek vorig jaar al dat ziekenhuizen waarschijnlijk voor miljoenen euro’s foutieve declaraties hebben ingediend.
 
Te veel eigen risico
Doordat ziekenhuizen fouten maken met declaraties, bijvoorbeeld door onduidelijke regelgeving, moeten verzekerden meer eigen risico betalen dan eigenlijk noodzakelijk is. Niet in alle gevallen vergissen ziekenhuizen zich; soms gebeurt het foutief declareren van zorg bewust, om zo te verdienen aan de behandeling.
 
Daarom wil de Tweede Kamer dat bij een foute declaratie de verzekerde zijn te veel betaalde eigen risico terugkrijgt. Om de verzekerde in bescherming te nemen, hoeft hij niet zelf naar het te veel betaalde eigen risico te vragen. Het CDA en D66 willen beiden dat gedupeerden van de zorgfraude automatisch hun geld terug krijgen. Daartoe hebben de partijen donderdag een motie ingediend, die door de Tweede Kamer werd aangenomen.
 
Verzekerden
Sommige verzekerden hadden zelf door dat de declaraties niet klopten, en trokken aan de bel bij de zorgverzekeraar. Die verzekerden worden op dit  al gecompenseerd door de zorgverzekeraar. De politieke partijen willen nu dat ook andere verzekerden gecompenseerd worden bij te veel betaald eigen risico.

Het kabinet heeft al afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en accounts over de manier waarop foutieve declaraties afgehandeld moeten worden. Enkele Kamerleden beweren dat er al meerdere grote fraudes ontdekt zijn dankzij de intensievere controles op zorgfraude.
 
Patiënten die zich niet melden, moeten met de motie van CDA en D66 ook worden gecompenseerd voor het te veel betaalde eigen risico.
]]>
Mon, 21 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Strengere controles declaraties leiden tot miljoen besparing http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/strengere-controles-declaraties-leiden-tot-miljoen-besparing Uit een jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat de zorgverzekeraars in Nederland zo’n 356 miljoen euro hebben weten te besparen op de zorgkosten. Dat komt door strengere controles op betaalde declaraties.
 
De jaarlijkse inventarisatie werd deze week gepresenteerd.

Besparing
De zorgverzekeraars wisten in totaal 356 miljoen euro te besparen, door strenger te kijken naar declaraties. In totaal leverde dat een besparing van 329 miljoen euro op. Het overige bedrag werd bespaard door de bestrijding van fraude. Dat leverde nog eens 27,3 miljoen euro op.
 
In 9,4 miljoen euro van de gevallen bleek dat zorgaanbieders daadwerkelijk probeerden te declareren met de declaraties. Zorgverzekeraars spreken van fraude als de zorgaanbieder bewust of opzettelijk regels overtreed van de zorgverzekeraars. Vorig jaar fraudeerden zorgaanbieders vooral met het persoonsgebonden budget.
 
Strengere controles
Dit jaar voerden zorgverzekeraars strengere controles uit. Bij de controles werd ook gekeken of de zorgaanbieders de zorg ook echt geleverd hadden. Om daar achter te komen, werden dossiers gecontroleerd.
 
Zorgverzekeraars Nederland stelt dat het onacceptabel is dat geld van verzekerden op een onjuiste wijze wordt uitgegeven. Daarom zijn de controles strenger geworden.

Waarschuwing
Vorig jaar zetten zorgverzekeraars een waarschuwingssysteem op. Tot nu toe werden daarin 61 personen geregistreerd. Alle Nederlandse verzekeraars kunnen in dat systeem kijken. Het is 67 keer voorgekomen dat de zorgverzekeraar de polis opzegde, nadat er fraude werd geconstateerd.
 
Zorgverzekeraars mogen bij fraude ook de zaak uithanden geven aan de FIOD, NZa, IGZ of iSZW. Begin dit jaar kwam er een grote fraude van het St. Antonius Ziekenhuis aan het licht. Daarop werd een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd. Die boete lijkt nu te zijn meegenomen in de inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland.
 
Vergelijken
Naast de strengere controles op declaraties, kunnen verzekerden ook zelf iets doen om te besparen op de zorgverzekering. Aan het eind van het jaar worden de nieuwe premies en vergoedingen bekendgemaakt, en dan kan de verzekerde alle premies en dekkingen met elkaar vergelijken. Het is niet verstandig alleen naar de premie te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de klantenservice en de mogelijkheid op vrije artsenkeuze.
]]>
Fri, 18 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Wisselen van huisarts niet gemakkelijk http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/wisselen-van-huisarts-niet-gemakkelijk Iedereen is vrij te wisselen van huisarts, maar het is in de praktijk moeilijker dat te doen dan van tevoren gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF. Die ondervraagde 11.000 patiënten over het wisselen van huisarts.
 
De patiënten geven aan vaak geweigerd te worden bij een huisarts om oneerlijke redenen. Bovendien zouden huisartsen onderling afspraken maken patiënten te weigeren.

Weigeren
Huisartsen weigeren redelijk vaak nieuwe patiënten aan te nemen. Zij geven als belangrijkste reden dat er geen ruimte is voor nieuwe patiënten in de praktijk. Sommige nieuwe huisartsen willen dat de oude huisarts eerst toestemming geeft om te wisselen van huisarts. Oude huisartsen geven vaak geen toestemming naar een andere huisarts te gaan.
 
Dat terwijl huisartsen in principe alleen patiënten mogen weigeren die te ver van de praktijk vandaan wonen. De regel is dat een patiënt maximaal vijftien minuten van de praktijk vandaan mag wonen.
 
De helft van de overstappers wil wisselen van een andere huisarts, omdat hij niet tevreden is over zijn eigen huisarts. De meest voorkomende redenen zijn het gebrek aan vertrouwen in een huisarts en een verhuizing.
 
LHV
Minister Schippers van Volksgezondheid is verontwaardigd over de uitslag van het onderzoek van de NPCF. Volgens de minister is het een slecht teken als patiënten niet vrij kunnen overstappen naar een andere huisarts. Daarom wil ze binnenkort praten met de LHV, de Landelijke Huisartsen Vereniging, om zo tot een oplossing te komen.
 
Als de LHV en de minister er niet samen uitkomen, komt de minister met maatregelen om de huisartsen op die manier te dwingen nieuwe patiënten aan te nemen.
 
Verzekeringspolis
De patiënten die niet wisselen van huisarts, zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. Toch zijn er wel minpunten: de privacy van de patiënt wordt geschonden doordat iedereen kan horen wat de patiënt aan de balie zegt. Bovendien zijn dokterspraktijken moeilijk telefonisch te bereiken.
 
Het grootste minpunt is dat huisartsen de patiënt vergeten te informeren over mogelijke eigen kosten bij een behandeling of onderzoek. Soms wordt een bepaalde behandeling in een ziekenhuis niet vergoed door de basisverzekering of aanvullende zorgverzekering. Daardoor staat de patiënt soms voor onnodige, onverwachte kosten. Daarom is het goed zelf bij de zorgverzekeraar na te vragen of een bepaalde behandeling vergoed wordt door de verzekeraar. 
]]>
Mon, 14 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Zorgverzekeraar CZ mag geen lage vergoeding naturapolis geven http://www.vergelijken.net/nieuws/zorgverzekering/zorgverzekeraar-cz-mag-geen-lage-vergoeding-naturapolis-geven De zorgverzekeraar CZ mag de vergoeding van een behandeling bij een hulpverlener niet zodanig laag maken op de zorgpolis, dat de verzekerde daarbij gehinderd wordt tot de vrije zorgkeuze. Consumenten kregen met een naturapolis voor een behandeling bij een zorgaanbieder maar 50 procent vergoed, terwijl 75 procent gangbaar is.
 
In dit geval gaat het om een zaak tussen zorgverzekeraar CZ en zorgaanbieder Momentum, een instelling voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Toen bleek dat de zorgverzekeraar maar 50 procent van de behandeling vergoedde, stapte de zorgaanbieder naar de rechter.
 
Basisverzekering
De zorgaanbieder spande een kortgeding aan tegen de zorgverzekeraar, omdat de aanbieder vond dat de verzekeraar meer zou moeten vergoeden dan 50 procent van de behandeling. Als een verzekerde met een naturapolis besluit naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, krijgt hij doorgaans 75 procent vergoed.
 
Die vergoeding is zo hoog, zodat verzekerden niet gehinderd worden naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Dit valt onder de hinderpaalregeling van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Die wet zegt dat zorgverzekeraars hun verzekerden niet een zodanig lage vergoeding mogen geven, dat de vrije artsenkeuze in gevaar zou komen.
 
Het grootste deel van de zorg die Momentum aanbiedt valt onder de basisverzekering. De meeste patiënten van Momentum hebben een naturapolis bij CZ. Om die reden wordt niet de volledige behandeling vergoed.
 
Hoge Raad
Met het artikel 13 van de Zorgverzekeringswet in de hand stapte de zorgaanbieder naar de rechter en later naar de Hoge Raad. CZ heeft weliswaar in de polisvoorwaarden van vorig jaar staan dat verzekerden voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg een vergoeding van 50 procent van het markttarief krijgen, maar dat is in strijd met de wet. Dat oordeelt de Hoge Raad.
 
In de Zorgverzekeringswet staat dat de vergoeding niet zo laag mag zijn, dat de verzekerde gehinderd wordt in de vrije keuze van een zorgaanbieder. Volgens de Raad moet CZ tenminste 75 procent van de behandeling vergoeden.
 
2016
In 2016 zou de zaak net andersom liggen; dan wordt de Zorgverzekeringswet aangepast. De wetswijziging zorgt ervoor dat verzekeraars dan wel zelf het vergoedingspercentage aan mogen passen. Dit kan alleen bij de nieuwe derde polis. De premie van de derde polis ligt extreem laag, waardoor een goedkope zorgverzekering afsluiten mogelijk wordt. De verzekerde boet daarmee wel in op de vrije artsenkeuze.
]]>
Fri, 11 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws