Spaarrentes Nieuws | Vergelijken.net Copyright (c) 2011, Vergelijken.net http://www.vergelijken.net/ nl Het laatste nieuws over Spaarrentes Nederlanders lopen miljarden aan spaarrente mis http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/nederlanders-lopen-miljarden-aan-spaarrente-mis Nederlandse spaarders lopen samen miljarden aan inkomsten uit spaarrente mis. Nederlanders hebben meer spaargeld dan ooit op hun spaarrekening staan, zo berichtte De Nederlandsche Bank (DNB) op 25 juli 2014.

Nederlanders hebben samen een spaarvermogen van zo’n 335 miljard euro. Maar er blijft veel spaargeld aan de strijkstok hangen, zo blijkt uit het Grote Nederlandse Spaaronderzoek. Dat onderzoek werd uitgevoerd onder 1000 Nederlanders.

Slapend spaargeld
De meest voorkomende reden dat Nederlandse spaarders veel spaargeld aan spaarrente missen, is doordat relatief veel spaarders ‘slapend spaargeld’ hebben. Dat is geld op een normale betaalrekening waar vaak niets mee gedaan wordt. Het nadeel daarvan is dat er geen rente over het geld gerekend wordt, waardoor het dus niets oplevert.

Nederlanders zijn doorgaans ijverige spaarders. Negentig procent van de Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar zet spaargeld opzij voor later. Gemiddeld mist een spaarder ongeveer tussen de 200 en 300 euro aan spaarrente wegens slapend spaargeld.


Slecht op de hoogte
Nederlanders zijn bovendien ook slecht op de hoogte van de spaarrente, zo blijkt uit het Grote Nederlandse Spaaronderzoek. Het grootste deel van de Nederlanders haalt amper spaargeld van de spaarrekening. Bijna 20 procent van de ondervraagden doet dit nooit. 65 procent haalt minder dan één keer er maand spaargeld van de spaarrekening.

Het geld staat dus relatief lang op een spaarrekening, maar Nederlandse spaarders hebben amper een idee van de spaarrente. Meer dan 2 derde van de Nederlanders weet niet hoe hoog het rentepercentage op dit moment is. De helft van de spaarders is een ‘slapende spaarder’.

Slapende spaarders zijn spaarders die nooit bezig zijn met de spaarrente en dus ook nooit spaarrekeningen vergelijken of overstappen. Wie wel overstapt, noemt een hogere rente als belangrijkste reden. Wel moet het renteverschil dan tenminste 0,5 procentpunt zijn.

Mannen
Mannen blijken in het onderzoek vaker te sparen dan vrouwen. Ze bezitten meerdere spaarrekeningen. 12 procent van de mannelijke spaarders bezit zelfs meer dan 3 spaarrekeningen, tegen maar 7 procent van de vrouwen. Mannen sparen ook meer dan vrouwen. Een kwart van de mannen heeft 15.000 euro of meer op de spaarrekening staan, terwijl dat bij vrouwen slechts 12 procent is.

]]>
Mon, 11 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Spaarrentes nog verder onderuit http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/spaarrentes-nog-verder-onderuit De spaarrekeningen in Nederland leveren op het gebied van spaarrentes steeds minder op. Voor een tweede maand op rij verlaagden de spaarbanken de spaarrentes. Dat blijkt uit een analyse van de redactie van Vergelijken.net.
 
In de maand juni verlaagden al 15 spaarbanken in Nederland de rente op spaargeld. In de maand juli kwamen daar nog eens 15 spaarbanken bij. De gemiddelde spaarrente is daardoor gedaald, alsmede door het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, de ECB.

Hoogte spaarrente
In de maand juni van dit jaar stond de gemiddelde Nederlandse spaarrente nog op 1,38 procent bij een vrij opneembare spaarrekening. Begin juli was de spaarrente al gezakt van 1,38 procent naar 1,35 procent.
 
In één maand tijd zakte de spaarrente nog verder: van 1,35 naar 1,3 procent. De spaarrenteverlagingen komen voort uit het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Rentebesluit
Iedere twee weken komt de ECB samen om de spaarrentekoers te bespreken. In juni besloot de ECB de spaarrente te verlagen. Daardoor dalen ook de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt. Met het verlagen van spaarrente moeten consumenten worden geprikkeld meer te lenen en te kopen, en minder geld op te potten.
 
De banken baseren de spaarrentes ook op de rente van de Europese Centrale Bank, waardoor de spaarder merkt dat de spaarrente steeds lager is.
 
Depositorente
Niet alleen bij vrij opneembare spaarrekeningen is de rente gedaald, ook depositorentes gaan hard onderuit. Op een gemiddelde depositospaarrekening van 1 jaar is de rente met 0,03 procentpunt gezakt: van 1,37 naar 1,34 procent. Spaardeposito’s met een looptijd van een jaar gingen met bijna 0,2 procent onderuit.
 
Overstappen
Toch is het nog steeds lucratief voor spaarders te wisselen van spaarbank. Ondanks dat de spaarrentes lager zijn, sparen Nederlanders toch steeds meer.
 
Bij het wisselen van spaarbank is het belangrijk niet alleen te kijken naar welke bank de hoogste rente heeft, maar ook bij welke spaarbank de rente het langst stabiel is. Sommige spaarbanken staan al vrij lang bovenaan het overzicht.
 
Het overzicht van alle spaarrentes is op te vragen door spaarrekeningen met elkaar te vergelijken.
]]>
Mon, 04 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Nederlandse spaartegoeden nemen toe http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/nederlandse-spaartegoeden-nemen-toe Ondanks de lage gemiddelde spaarrente van 1,2 procent, hebben Nederlandse huishoudens steeds meer spaargeld op de spaarrekening staan. De spaartegoeden van Nederlandse huishoudens liepen het afgelopen half jaar op tot een recordbedrag.
 
Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Huishoudens vulden spaarrekeningen in de eerste helft van 2014 per saldo met 6,6 miljard euro aan. Daardoor liepen de spaartegoeden op tot zo’n 335 miljard euro. Gemiddeld heeft een huishouden 44.000 euro aan spaargeld op de spaarrekening staan. Tien jaar geleden lag dat bedrag nog op 30.000 euro.

Meer spaargeld
Niet alleen in absolute getallen, maar ook in vergelijking met het besteedbare jaarinkomen zij de spaartegoeden flink gegroeid. Gemiddeld heeft een huishouden zo’n 44.000 euro aan spaartegoed. Dat is ruim 30 procent meer dan het doorsnee-inkomen. De waardes waren in 2004 nog in evenwicht.
 
Het grootste deel van het spaargeld staat op vrij opneembare spaarrekeningen: zo’n 80 procent staat gestald op een dergelijke rekening. Het afgelopen half jaar hebben Nederlandse huishoudens het vaakst gebruikgemaakt van een vrij opneembare spaarrekening. De spaardeposito’s – spaarrekeningen waarbij een bedrag een lange tijd vastgehouden wordt – waren minder aantrekkelijk, hoewel daar een lichte instroom gemeten werd door de DNB.

Oud geld
Hoewel de Nederlandse spaartegoeden zijn toegenomen, wil dat niet zeggen dat Nederlanders het afgelopen half jaar meer zijn gaan sparen. Consumenten weten dat de spaarrente op een erg laag niveau staat. Toch halen zij niet snel het spaargeld van de spaarrekening af, waardoor spaarders met een tegoed onder de 100.000 euro geld verliezen. De omvang van de stortingen werd zelfs kleiner in vergelijking met eerdere jaren.
 
Nederlanders houden dus vooral veel geld op de spaarrekening, maar brengen nog amper nieuw spaargeld in. De bedragen die werden opgenomen van de spaarrekeningen slonken echter nog veel verder. Daardoor kon het spaartegoed op de Nederlandse spaarrekeningen flink toenemen. De Nederlandsche Bank (DNB) mat een toename van 6,6 miljard euro.
]]>
Mon, 28 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
6 miljard euro aan zwart spaargeld opgebiecht http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/6-miljard-euro-aan-zwart-spaargeld-opgebiecht Nederlandse spaarders hebben de afgelopen maanden voor ruim 6 miljard euro aan zwart spaargeld opgebiecht. Zwart spaargeld is spaargeld dat op een spaarrekening in een ander land staat, en niet wordt doorgegeven aan de Nederlandse belastingdienst.
 
Zwartsparen is illegaal, en daarom geeft de Belastingdienst de zwartspaarders de mogelijkheid om gebruik te maken van een inkeerregeling. In totaal levert dat de schatkist zo’n 900 miljoen euro op, zo verwacht staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes.
 
Inkeerregeling
De inkeerregeling is bedoeld voor spaarders die zwart spaargeld bezitten. Als het spaargeld ontdekt wordt, kan de spaarder een flinke naheffing verwachten. Daarom geeft de Belastingdienst de mogelijkheid het spaargeld straffeloos op te biechten. De spaarder moet de belasting op spaargeld nog wel voldoen, maar hoeft dan geen boete te betalen.
 
In totaal hebben nu zo’n 12.000 mensen gebruikgemaakt van de soepele regeling. Daarbij biechtten zwartspaarders voor zo’n 6 miljard een verborgen spaargeld op. De spaarders die zich voor 1 juli hebben gemeld, krijgen geen boete maar wel een naheffing.
 
Naheffing
Op 1 juli maakten nog 12000 mensen gebruik van de inkeerregeling. Spaarders die zich niet hebben gemeld, kunnen een boete verwachten. Het ministerie van Financiën zegt dat veel mensen hun verborgen boete toch hebben opgebiecht, omdat zij bang zijn voor de hoge boetes die er aan zwartsparen kleven.
 
Het wordt daarnaast steeds moeilijker spaargeld in het buitenland verborgen onder te brengen. Alle Europese lidstaten hebben onlangs een overeenkomst bereikt die het mogelijk maakt om gegevens van spaarders onderling met elkaar uit te kunnen wisselen.
 
Vanaf 1 juli ontvangen zwartspaarders die hun zwarte spaargeld hebben opgebiecht een naheffing van 30 procent over de ontdoken belasting. In 2015 wordt die naheffing nog eens verhoogd naar 60 procent van de totale ontdoken belasting. Die boetes gelden alleen voor mensen die hun spaargeld hebben opgebiecht.
 
Boetes
Spaarders die hun spaartegoeden niet hebben doorgegeven aan de Belastingdienst, worden aan strenge controles onderworpen. Als het zwarte spaargeld alsnog ontdekt wordt, kan de spaarder rekenen op een forse boete. Die boete kan oplopen tot wel 300 procent van het totaal ontdoken belastinggeld.
 
]]>
Mon, 21 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Spaarrente nog lager http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/spaarrente-nog-lager In twee jaar tijd is de spaarrente ruim gehalveerd. Het spaarrentepercentage ligt nu zelfs nog onder het percentage dat de spaarder aan belastingen kwijt is aan de Belastingdienst. Dat houdt in dat iedereen die nu spaart, geld moet inleveren in plaats van dat hij geld verdient.
 
Dat blijkt uit een analyse van de Rabobank.

Renteverlaging
Er is een analyse gemaakt van de spaarrentes die de spaarbanken de afgelopen twee jaar aanboden. In de analyse is goed te zien dat de banken fors minder spaarrente hebben aangeboden. De afgelopen 2 jaar is de rente stapsgewijs verlaagd. Vorige week meldden we al dat de spaarrente naar een historisch dieptepunt gedaald was.
 
De spaarrente ligt nu nog op ongeveer 1,1 procent voor alle spaargeld tot 100.000 euro. Dat geldt voor een dagelijks opvraagbare internetspaarrekening.
 
Opslag
Iedereen die boven de 100.000 euro spaart, krijgt te maken met de opslag op de rente. De meeste banken betalen zo’n 0,1 procent opslag op de rente. Daarmee zakt de rente van 1,3 naar 1,2 procent. De bank stopt met het vergoeden van de rente bij bedragen boven de vijf miljoen euro.
 
Volgens de analyse wordt de spaarder alleen maar armer. De spaarrente kan al langer niet meer opboksen tegen de inflatie in Nederland en de belasting die de spaarder moet betalen op zijn spaargeld.
 
De koopkracht van de spaarder daalt flink, doordat hij vermogensrendementheffing moet betalen over het spaargeld bij een saldo vanaf 20.00 euro. Dat percentage ligt op 1,2 procent. Daarnaast wordt de consument nog armer, door de steeds verder opjagende inflatie.
 
ECB
Dat de rente steeds lager komt te liggen, komt mede door de oorzaken die de Europese Centrale Bank (ECB) neemt. Omdat de inflatie hoog is, moeten consumenten gestimuleerd worden meer geld uit te geven. Sparen moet daarmee onaantrekkelijker worden. Eens in de twee weken komt de ECB met een vergadering en een persconferentie. Onlangs besloot de Europese Centrale Bank nog dat de spaarrente naar een negatieve rente verlaagd moest worden.
 
Europese Banken moeten dus geld betalen aan de ECB om spaargeld onder te kunnen brengen. Die schade wordt nu doorberekent aan de spaarder.

Leningen
Wel is het aantrekkelijker nu te lenen. De rente op de hypotheek gaat namelijk samen met de spaarrente omlaag. Dit betekent dat consumenten een prikkel ontvangen meer te kopen en minder te sparen. De hypotheekrente is inmiddels met 0,8 procentpunt ten opzichte van vorig jaar gedaald.
]]>
Mon, 14 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Spaarrente naar historisch dieptepunt http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/spaarrente-naar-historisch-dieptepunt De spaarrente is gedaald naar een historisch dieptepunt. Nog nooit eerder is de spaarrente in Nederland zo laag geweest. Een vrij opneembare spaarrekening heeft nu een gemiddelde spaarrente van 1,35 procent. In mei lag de gemiddelde rente nog op 1,38 procent.
 
De oorzaak van de uitglijder van de spaarrentes is waarschijnlijk het rentebesluit dat de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs nam. Die besloot vorige maand de rente te verlagen van 0,25 naar 0,15 procent. Bovendien moeten banken die spaargeld bij de ECB willen onderbrengen, daar voor betalen.
 
ECB
Banken die spaargeld ontvangen en dat bij de ECB willen aanhouden, krijgen een negatieve rente van 0,1 procent. Dat betekent dat de bank een tiende van een procent moet betalen over het spaargeld. Zo’n 15 banken hebben inmiddels de hogere kosten om het spaargeld onder te brengen bij de ECB doorberekend aan de spaarder door de spaarrente te verlagen.
 
Dat kwam nooit eerder voor. Het is wel eens eerder gebeurd dat banken de spaarrentedaling doorberekenden aan spaarders, maar dat waren hooguit tien banken.

Grote rentedaling
Niet alleen bij vrij opneembare spaarrekeningen doet de spaarrente het slecht. Bij deposito’s (spaargeld dat langer vaststaat) is de rentedaling nog forser. De rente op een eenjarige spaarrekening daalde in juni van 1,44 naar 1,37 procent. Voor 5-jarige deposito’s geldt dat de rente daalt van 2,17 naar 2,10 procent.
 
Er is amper nog een verschil tussen een eenjarig deposito en een vrij opneembare spaarrekening. Dat betekent dat spaargeld voor een langere tijd vastzetten steeds onaantrekkelijker wordt. Op een vrij opneembare spaarrekening staat het spaargeld gemiddeld ongeveer een jaar lang.
 
Daling inflatie
Naar verwachting zal de spaarrente nog verder dalen, ondanks dat de spaarrente al tijden daalt. Niet alleen de spaarrente, maar ook de inflatie daalt mee. De inflatie ligt nu op 0,8 procent op jaarbasis. De reële rente ligt na aftrek van de nomiale rente op 0,55 procent.
 
Toch is het voor spaarders nog steeds mogelijk een hoge spaarrente te halen. Consumenten kunnen kiezen voor banken die al langere tijden een hogere rente aanbieden. Welke banken dat zijn, staat in onze vergelijkingstool. De spaarrente liggen bij die banken tussen de 1,7 en de 2 procent.
]]>
Tue, 08 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Spaarrente met 70 procent onderuit http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/spaarrente-met-70-procent-onderuit  
Dat blijkt uit onderzoek van marketingmonitor MoneyView. Ook de rente van een tweejarig spaardeposito is de afgelopen jaren fors gedaald.
 
Flinke dalingen
Bijna alle spaarrentes zijn de afgelopen jaren flink gedaald. De rente van een tweejarig spaardeposito daalde sinds 2009 met ruim 60 procent. Ook een tien jaar durend spaardeposito moest flink inleveren: spaarders krijgen nu 37 procent minder spaarrente dan vijf jaar geleden.
 
Het sparen zonder voorwaarden, de dagelijks opvraagbare spaarrekening, daalde sterk. Alleen in het jaar 2013 ging de spaarrente op een dergelijke spaarrekening met 25 procent achteruit.
 
Sparen loont niet
Eerder bleek al dat sparen voorlopig niet meer loont. De Europese Centrale Bank verlaagde onlangs de rente op spaargeld nog naar een negatieve rente. Dat betekent dat banken die spaargeld willen stallen bij de ECB, daar voor moeten betalen.
 
Die negatieve spaarrente wordt doorgerekend aan consumenten die een spaarrekening hebben. Spaarders hoeven niet te betalen voor hun spaargeld, maar krijgen wel fors minder rente. In principe verliezen spaarders zelfs geld, omdat er ook nog belasting over het spaargeld moet worden betaald.
 
Deposito’s
Marketingmonitor vergeleek 40 spaardeposito’s en 68 spaarrekeningen op prijs en flexibiliteit. Anadolubank, Argenta en LeasePlank Bank scoren hoog in het onderzoek. Op het gebied van flexibiliteit scoren de ASN Bank, Regiobank en SNS Bank het beste.
 
Naast de deposito’s werden ook de dagelijks vrij opvraagbare spaarrekeningen onderzocht. Knab, Regiobank en SNS Bank kwamen als beste uit de test naar voren. Hoewel de spaarrekening dagelijks opvraagbaar is, gelden er bij deze spaarrekeningen wel beperkende voorwaarden die het sparen onaantrekkelijker maken.
 
Hoogste spaarrentes
Wie op dit moment een spaarrekening af wil sluiten, kan dat vanzelfsprekend het beste doen bij een spaarrente met voorwaarden. MoneYou levert 2,05% spaarrente, AEGON Bank en Credit Europe Bank bieden ieder 2 procent rente. Dezelfde spaarrentes zijn ook te vinden bij de spaarrekeningen zonder voorwaarden. Centraal Beheer doet het goed met 2 procent spaarrente. Credit Europe Bank is de slechtst scorende bank op onze vergelijkingssite op dit moment. Daar krijgt de spaarder maar 1,6 procent spaarrente op zijn spaargeld.
]]>
Mon, 30 Jun 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Sparen kost meer dat het oplevert http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/sparen-kost-meer-dat-het-oplevert Op dit moment kost sparen meer dan dat het geld oplevert. De oorzaak daarvan is de steeds maar dalende spaarrente, die de afgelopen weken zijn intrede deed. Daardoor levert sparen straks niets meer op.
 
De Europese Centrale Bank (ECB) nam twee weken geleden maatregelen door de spaarrente negatief te maken. Dat houdt in dat banken die spaargeld aannemen en deze willen onderbrengen bij de ECB, daarvoor moeten betalen. Die negatieve spaarrente wordt doorberekend aan de consument, door een lagere spaarrente aan te bieden.

1,5 tot 2 procent
Op dit moment zijn de spaarrentes nog redelijk goed. Bij een vrij opneembaar spaardeposito levert de spaarrekening zo’n 1,5 tot 2 procent rente. Volgens bankiers is het binnenkort gedaan met die voordelen, en zal de rente behoorlijk dalen.
 
Na correctie voor de inflatie blijkt dat sparen in de toekomst weinig nog zin heeft. Wie meer dan bijna 22.000 euro op zijn spaarrekening staan heeft, moet zelfs per saldo meer geld inleveren, dan dat het rente oplevert.

Vermogensheffing
Dat komt doordat de Belastingdienst een vermogensrendementsheffing heeft . Dit houdt in dat iedereen die boven de 21.139 euro op zijn spaarrekening staan heeft, 1,2 procent belasting moet betalen. Op dit moment liggen de spaarrentes nog tussen de 1,5 en 2 procent, en heeft de spaarder nog een kleine winst.
 
Maar als de spaarrentes dalen, dan moeten spaarders straks meer spaargeld inleveren aan de Belastingdienst, dan dat zij ontvangen aan spaarrente. Toch zijn er ook voordelen aan een lage rente: de rente op een hypotheek is ook laag. Dat is voordelig voor mensen die een huis willen kopen of hun hypotheek willen verlengen. Mensen die een hypotheek met een variabele rente hebben, hebben per saldo het meeste voordeel. De rente komt dan te liggen op minder dan 2 procent rente per maand.
 
Nog meer voordelen
Minister Dijsselbloem kan ook goedkoper dan ooit geld lenen, en betaalt bijna geen rente over een nieuwe staatslening. De ECB hoopt met de lagere rentes bedrijven en consumenten aan te sporen, om zo de economie te stimuleren. Voornamelijk beleggers hebben voordeel bij een lagere spaarrente. Spaarders zien hun spaarrente voorlopig in rook opgaan.
]]>
Mon, 23 Jun 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Nederlanders ontsparen http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/nederlanders-ontsparen Gemiddeld sparen Nederlanders 281 euro per maand, terwijl dat twee jaar geleden nog 485 euro per maand was. Inmiddels heeft bijna de helft van de Nederlanders geen cent op de spaarrekening gezet.
 
Dat blijkt uit onderzoek van de kredietmanagementorganisatie GGN, die woensdag het onderzoek vrijgaf. Het gemiddelde spaarbedrag daalde naar 244 euro per maand. Het percentage spaarders nam af van 62 naar 57 procent, een daling van vijf procentpunt.

Liever aflossen
De verklaring voor de afname van het percentage spaarders ligt vrij simpel. Op dit moment is de spaarrente laag, en naar verwachting zal deze nog verder omlaag gaan.  De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde zelfs een negatieve spaarrente aan. Dat betekent dat banken moeten betalen om spaargeld van klanten bij de ECB onder te mogen brengen. Daardoor zal ook de spaarrente in Nederland omlaag gaan.
 
Bovendien sparen Nederlanders steeds minder, omdat zij liever hun hypotheekschuld aflossen. Dat blijkt uit onderzoeken van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De rente ligt op een dusdanig laag niveau, dat het niet erg aantrekkelijk is om te sparen. Door de economische crisis hebben huishoudens bovendien amper geld om op een spaarrekening te zetten.

Moeite met rondkomen
Steeds meer huishoudens hebben moeite om iedere maand de rekening te kunnen betalen. Bijna de helft van de Nederlanders komt amper rond. Veertig procent kan net de rekening te betalen, dertien procent heeft elke maand een betalingsachterstand. Die percentages komen overeen met de cijfers van vorig jaar. Toch blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders wel positiever zijn geworden over de economische toekomst.

In vergelijking met vorig jaar ging een kwart van de Nederlanders er op achteruit, terwijl dat een jaar eerder nog 35 procent was. Inmiddels verdient zeventien procent van de Nederlanders meer dan een jaar geleden. De helft van de Nederlanders denkt volgend jaar meer uit te kunnen geven dan vorig jaar.

Te laat betalen
Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim een derde van de Nederlanders (36 procent)de rekeningen wel eens te laat betaalt. Acht procent betaalt iedere maand te laat. Het vaakst blijft de rekening van de zorgverzekering liggen, omdat de consument geen geld heeft. Vrouwen betalen hun rekening overigens vaker niet om dat zij dat vergeten. Mannen betalen hun rekeningen niet omdat ze te gemakzuchtig zijn, zo blijkt uit het onderzoek.
]]>
Mon, 16 Jun 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Spaarrente verder omlaag http://www.vergelijken.net/nieuws/spaarrentes/spaarrente-verder-omlaag De rente op spaargeld gaat waarschijnlijk nog verder omlaag. Dat blijkt uit een rondgang onder een aantal grote banken. Vanaf deze week moeten banken meer geld geven als zij hun teveel aan spaartegoeden onderbrengen bij de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB hoopt dat banken en spaarders daarom meer geld gaan lenen van banken onderling, in plaats van spaarders. Daarmee moet de economie gestimuleerd worden.

Ontmoediging
Door de spaarrente te verlagen, moeten consumenten ontmoedigd worden hun spaargeld onder te brengen bij een bank. In plaats daarvan moeten meer spaarders lenen, zodat de economie gestimuleerd wordt.
 
De verlaging van de spaarrente is een maatregel van de Europese Centrale Bank (ECB). Wat betreft spaarrentes zal de maatregel van de ECB een neerwaarts effect hebben, zo zegt een woordvoerder van een grote bank.

Negatieve rente
Maandenland stond de rente van de ECB op 0,0 procent. Nu is de rente verlaagd naar -0,1 procent, wat inhoudt dat er een negatieve spaarrente is opgesteld. In de praktijk betekent dit dat banken binnen Europa te maken krijgen met een zogenaamde ‘spaarboete’.
 
Dit houdt in dat als banken spaargeld aannemen, en zij dit proberen onder te brengen bij de Europese Centrale Bank, de bank geld aan de ECB moet betalen om het spaargeld te mogen stallen. De negatieve rente betekent een spaarrenteverlaging bij alle Nederlandse spaarbanken, maar volgens experts zal het niet zo ver komen dat spaarders in Nederland zelf geld moeten betalen om te mogen sparen.

Boeterente
De woordvoerder van de ABN Amro verwacht niet dat spaarders in de toekomst in de problemen komen door de negatieve spaarrente van de ECB. Een ‘boeterente’, waarbij spaarders geld moeten betalen om hun spaargeld te mogen stallen, zal uitblijven. Wel zegt de woordvoerder te verwachten dat de spaarrentes in Nederland binnenkort naar beneden bijgesteld worden, om zo de hoge kosten voor banken die spaargeld stallen bij  de ECB te kunnen betalen.

Weinig concurrentie
Onlangs haalde de Consumentenbond een spaarcollectief van 36.000 spaarders binnen, goed voor een miljard euro aan spaarsaldo. Geen enkele spaarbank deed een bod om de spaarders binnen te harken. Volgens de Consumentenbond concurreren de spaarbanken maar weinig.
 
Ook over de grens spaargeld onderbrengen heeft geen zin. Onze buurlanden hebben nog lagere spaarrentes dan in Nederland. Bovendien eisen buitenlandse banken vaak dat de spaarder in het land van de spaarbank woont. Daardoor is Nederlands spaargeld op een Duitse bank zetten praktisch onmogelijk.
]]>
Tue, 10 Jun 2014 12:00:00 +0200 Nieuws