Energie Nieuws | Vergelijken.net Copyright (c) 2011, Vergelijken.net http://www.vergelijken.net/ nl Het laatste nieuws over Energie MilieuCentraal: ‘Laat installatie zonnepanelen over aan monteurs’ http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/milieucentraal-laat-installatie-zonnepanelen-over-aan-monteurs Voorlichtingsorganisatie doet een oproep alleen nog in zee te gaan met certificeerde installateurs. Volgens de organisatie leveren vakkundig geïnstalleerde zonnepanelen gemiddeld meer stroom op, doordat de kans op storingen en stroomverlies van de panelen dan kleiner is.

Stroom gaat verloren
Steeds vaker gaan consumenten zelf het dak op om zonnepanelen te installeren. Geen goed plan, zegt MilieuCentraal. Volgens de organisatie ontstaan er vaak storingen in de stroomlevering van zonnepanelen door vocht of te hoge temperaturen. Door een erkende installateur in te schakelen, kunnen eigenaren van zonnepanelen dat soort problemen voorkomen. Ook zou er veel verlies zitten op kabels.

Ervaren installateurs besteden aandacht aan de bekabeling end e bevestiging van de panelen. Door de kabels niet op de juiste manier door te voeren via het muur of het dak, gaat er veel stroom verloren. Zonnepanelen doen daardoor niet optimaal hun werk.


Ingewikkelde markt
MilieuCentraal erkent dat de markt voor zonne-energie ingewikkeld is voor consumenten. Dat komt vooral doordat de markt snel groeit, waardoor ook het aantal aanbieders en installateurs toeneemt. De consument ziet door de bomen het bos niet meer. Daarom heeft de organisatie een online overzicht geplaatst, zodat eigenaren van zonnepanelen gecertificeerde installateurs kunnen vinden.

De Nederlandse overheid en Europa stellen strenge eisen aan installateurs. Het register neemt alleen installateurs en aanbieders op die minimaal voldoen aan de kwalificaties. De geregistreerde bedrijven houden zich bezig met zonnepanelen, zonneboilers, bodemenergie, warmtepompen en energieadvies. Inmiddels is het register aardig gevuld, maar volgens MilieuCentraal komen er nog steeds meer installateurs en bedrijven bij.

Populair
Zonnepanelen zijn op dit moment populair, doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen half jaar halveerde. Naar eigen zeggen heeft op dit moment zeven procent van de huishoudens in Nederland zonnepanelen. Vijf jaar gelegen had nog één tot twee procent van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak.

]]>
Mon, 11 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Enexis: minder storingen, meer ongelukken http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/enexis-minder-storingen-meer-ongelukken Netbeheerder Enexis mag terugkijken op een goed eerste halfjaar van 2014. Het werkpakket ligt op schema en de financiële resultaten zien er goed uit. Het aantal storingen neemt af, maar er zijn wel meer ongelukken op de werkvloer. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar.

Minder storingen
Klanten van Enexis ondervonden het eerste halfjaar minder storingen dan in dezelfde periode van 2013. Tot nu toe daalde de uitvalduur van elektriciteit tot 7,4 minuten per aansluiting. Dat is bijna de helft van de tijd in vergelijking tot vorig jaar. Dat beeld is wel behoorlijk vertekend, want de 14,4 minuten van vorig jaar komt voort uit een grote storing in Enschede.

Wel steeg het aantal seconden dat huishoudens zonder gas zaten. Dit jaar was dat gemiddeld 54 seconden. Volgens Enexis komt dat door een grote gasstoring in Enschede, afgelopen juni. De storing werd veroorzaakt door een gebroken waterleiding, waardoor ook de gasleiding brak en vol water liep. 300 huishoudens zaten daardoor een paar dagen zonder gas. De gasnetten zijn dan ook storingsgevoeliger geworden.

Meer ongevallen
De netbeheerder maakt zich wel druk over het toenemende aantal kleine ongevallen. Dit jaar waren er dan wel geen incidenten veroorzaakt door elektriciteit en gas, die leidden tot letsel en verzuim, maar er waren wel veel meer kleine ongelukken. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld struikelen en bijna-ongelukken.

Enexis wil graag het aantal kleine ongelukken verkleinen, omdat kleine ongelukken grote gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf. Daarom loopt er sinds het begin van dit jaar een programma om medewerkers bewuster te maken van de veiligheid. Volgens de netbeheerder is het aantal interne meldingen van potentieel gevaar sinds die tijd sterk gestegen.

Op schema
De eerste halfjaarcijfers wijzen uit dat Enexis op schema ligt. De netbeheerder heeft een programma die 600 miljoen euro waard is. Enexis investeert een deel van dat geld in het verbeteren van de energienetten. Zo vervangt het bijvoorbeeld grijs gietijzeren leidingen. Het bedrijf werkt daarbij vooral met eigen werknemers, maar het vermeldt wel dat het nog altijd intensief samenwerkt met aannemers.

]]>
Thu, 07 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
ACM doet invallen bij energieveilers http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/acm-doet-invallen-bij-energieveilers De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft invallen gedaan bij verschillende aanbieders van energieveilingen. De Autoriteit vermoedt namelijk dat energieveilers prijsafspraken maken en dat is verboden. Dat blijkt uit stukken van RTL Nieuws.

Niet altijd het voordeligst
Iedere vereniging kan energieveilingen of collectieve inkoopregelingen organiseren. Dat varieert van consumentenverenigingen tot kranten tot damesbladen. Die groepen verzamelen grote groepen consumenten en vervolgens vragen ze energieleveranciers wat de laagste prijs is om de energie aan te kunnen bieden. Wie als energieleverancier het beste bod doet, gaat de stroom daadwerkelijk leveren. Dat is al jaren een populair fenomeen.

Maar stroom tegen de laagste prijs is niet altijd voordelig. Volgens de Autoriteit Consument en Markt kunnen consumenten worden misleid door verboden prijsafspraken. Onder anderen Vereniging Eigen Huis, Sloop de Crisis, de ANWB en de Telegraaf zouden van te voren een streefgetal afspreken. Dat werkt dan als een soort bodemprijs.

Kartelvorming
Die bodemprijs zou kunnen duiden op verboden prijsafspraken. Maar dat ontkennen de verenigingen. Ze bevestigen dat er bij hun energie-acties wel eens met een streefgetal of een vast kortingspercentage is gewerkt, maar ze ontkennen dat ze prijsafspraken maken en daarmee de mededingingsregels overtreden.

Energieleveranciers zouden zulke lage prijzen hebben geboden, dat ze zelfs verlies maakten op de energie-acties. Zij klaagden bij de organisatoren van de veilingen. Daarop kwam er een bodemprijs tot stand. Geen kartelvorming, volgens de organisatoren.

Daar denkt de Autoriteit Consument en Markt anders over, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws: “Uit de informatie die wij nu hebben, blijkt dat bij sommige veilingen partijen mogelijk hebben samengespannen. Dat is niet eerlijk en het kan consumenten misleiden.”

Boetes
Verschillende hoogleraren zijn het erover eens dat een bodemprijs trekken heeft van kartelvorming. De prikkel voor een scherper bod valt weg en het aantal leveranciers dat nog meedoet aan de veiling is beperkt. De consument wordt daar de dupe van.

Als de Autoriteit Consument en Markt inderdaad concludeert dat het om kartelvorming gaat, kan ze hoge boetes opleggen aan de organisatoren van de energieveilingen. Voor het voordeligste aanbod kunnen consumenten toch nog altijd het best energieleveranciers vergelijken.
]]>
Mon, 04 Aug 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Alliander: “Gemeentelijke heffingen zijn oneerlijk” http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/alliander-gemeentelijke-heffingen-zijn-oneerlijk Netbeheerder Alliander vindt de gemeentelijke belastingen oneerlijk. Sommige gemeenten heffen belasting op kabels en leidingen door gemeentelijke grond, maar alle gebruikers van energie betalen daar aan mee. Ook als de aangeslotene niet in de gemeente woont. Dat meldt een woordvoerder van het netwerkbedrijf aan NUzakelijk.

Precariobelasting
Sommige gemeentes leggen netwerkbedrijven een heffing op via de zogenaamde ‘precariobelasting’. Netbeheerder Alliander moet die belasting betalen omdat het ‘voorwerpen onder de gemeentegrond’ heeft. Zij gebruikt namelijk ondergrondse verbindingen, terwijl de ondergrond eigenlijk voor de openbare ruimte bestemd is.

Alliander vindt de precariobelasting geen probleem, maar wel dat niet alle gemeenten de heffingen in rekening brengen. De ene gemeente stuurt een rekening omdat de grond belast wordt, terwijl de andere gemeente dat niet doet. Maar de netbeheerder moet de kosten wel in rekening brengen bij de huishoudens.

Niet op gemeentelijk niveau
De wet bepaalt dat netwerkbedrijven de heffingen niet op gemeentelijk niveau in rekening mogen brengen. En dus moeten alle klanten van netwerkbedrijven meebetalen aan de heffingen. Ook als de klant zelf niet in de gemeente woont. Alle landelijke klanten betalen mee. “Wanneer één gemeente heffingen doorvoert, voelen alle klanten dat”, zegt een woordvoerder tegen NUzakelijk.

Dat is volgens Alliander oneerlijk.  De netbeheerder vindt dat alleen gemeenten die heffingen opleggen profiteren van de hogere prijzen voor de consument. Huishoudens betalen jaarlijks ongeveer 20 euro meer vanwege de gemeentelijke belasting. Dat is onrechtvaardig, volgens Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter bij de netbeheerder: “Iedereen betaalt, maar niet iedereen profiteert.”

Stijgende kosten
De netbeheerder voorziet een negatieve trend. Over een paar jaar zal de energierekening naar verwachting alleen nog maar stijgen, omdat steeds meer gemeenten de precariobelasting in rekening brengen: “De laatste jaren brengen steeds meer gemeenten de heffingen al in rekening. De kosten zullen dus gaan stijgen.”

De strijd om de heffingen woedt al langere tijd. Nu durft een groot netwerkbedrijf voor het eerst uitspraak te doen over het systeem. Ongeveer drie miljoen gezinnen en bedrijven krijgen elektriciteit geleverd via de leidingen van Alliander.
]]>
Mon, 28 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Meer energie per liter biobrandstof http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/meer-energie-per-liter-biobrandstof De Universiteit Twente heeft een katalysator ontwikkeld waardoor de kwaliteit van olie uit biomassa hoger wordt. Vaak heeft olie uit houtsnippers of plantenresten nog niet dezelfde kwaliteit als ruwe olie, maar dat is nu verleden tijd. De techniek erachter is verkozen voor het vervolg van het nationale onderzoeksprogramma ‘CATCHBIO’.

Niet langer uit vruchten en zaden
De olie van biobrandstof hoeft nu niet per se meer uit vruchten of zaden te komen, zoals bij palm- en koolzaadolie wel het geval is. In de toekomst kunnen bedrijven olie maken uit plantenresten, snoeiafval en houtsnippers. Daardoor wordt ook het transport veel eenvoudiger. Volgens de onderzoekers kan het product rechtstreeks naar een raffinaderij.

Oliebedrijven konden al bio-olie met ruwe olie mengen, maar de olie heeft dan de kwaliteit nog niet die ruwe olie wel heeft. De olie is bijvoorbeeld zuur en heeft nog teveel water in zich. Daarom bouwde de Universiteit Twente aan een katalysator die daar verandering in kan aanbrengen.

Beter dan ruwe olie
Professoren Leon Lefferts en Kulathuiyer Seshan noemen de ontdekking nu al ‘beter dan ruwe olie’. Volgens de professoren is de kwaliteit van olie uit biomassa te vergelijken met dat van diesel. De techniek is ontwikkeld door promovendus Masoud Zabeti. Oliebedrijf KIOR uit Texas test nu al op kleine industriele schaal met de nieuwe techniek. Per dag produceert KIOR 4500 barrels via de nieuwe katalysator.

De nieuwe techniek voorkomt ook gezondheidsproblemen. Door naast natriumcarbonaat ook nog het scheikundige metaalachtige element Cesium toe te voegen, gaat de kwaliteit van het olie nog verder omhoog. “We kunnen daarmee ook de aromaten terugdringen. Die zijn bij inademing namelijk schadelijk”, zegt prof. Seshan.

Doelstelling
De nieuwe techniek is goed voor de Europese 2020-doelstelling voor brandstof. De Universiteit Twente werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Universiteit Utrecht om de techniek verder te onderzoeken.

Dat gaat aan de hand van een nieuwe CATCHBIO-programma van NWO. Op die manier kan Nederland het verschil maken in het onderzoek naar technologie die bijdraagt aan het halen van de Europese doelstellingen voor brandstof.
]]>
Mon, 21 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Meer investeringen in schone energie http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/meer-investeringen-in-schone-energie Bedrijven en overheden investeren meer in hernieuwbare energie. In het tweede kwartaal van 2014 stegen de investeringen met een derde. Dat komt vooral doordat energiebedrijven meer wind- en zonne-energieprojecten opzetten en meer consumenten gebruikmaken van zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het financiële persagentschap Bloomberg New Energy Finance.

45,6 miljard
Dit jaar werd voor 46,5 miljard euro geïnvesteerd in het gebruik van schone energie. Alleen in 2011 investeerden bedrijven en overheden meer in schone energiebronnen. Toen bedroegen de investeringen zo’n 58 miljard euro.

Nederland
In Nederland stegen de investeringen in schone energiebronnen ook. Dat is bij ons vooral te danken aan de gevolgen van de grootste deal ooit rond hernieuwbare energie, na de stuwdamprojecten: het Windpark Gemini. Die zal in de Noordzee gebouwd worden, ten noorden van Groningen. Het project is goed voor 2,8 miljard euro.

Naar verwachting moet het Windpark Gemini in 2023 anderhalf miljoen mensen van stroom voorzien. Het grote windpark heeft nog twee kleinere parken, die allebei worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarvoor maakt eigenaar Typhon Capital gebruik van het schakelstation Oudeschip in de Eemshaven.

China
Wereldwijd droeg vooral China het meest bij aan de stijging van de investeringen. Het land investeerde meer dan 14 miljard euro. Dat is een verdubbeling van de investeringen van het eerste kwartaal. De Verenigde Staten en Europa investeerden 7,8 miljard en 10 miljard.

Jarenlang in de lift
In 2011 kwam er ook zo’n soort rapport uit.  Die was afkomstig van AllianzGI. Volgens dat rapport is investeringen in duurzame energie steeds aantrekkelijker: “Dat komt onder meer doordat het rendement over een langere periode goed te berekenen is.” Sinds 2008 verdubbelden de wereldwijde investeringen in zonne-energie dan ook.

De markt was in 2011 voor 75% in Europese handen. “Technische vooruitgang, acceptatie bij het grote publiek en ondersteuning door overheden hebben geholpen om deze voormalige niche-markt te laten uitgroeien tot een volwassen, wereldwijde markt”, schreven de onderzoekers.
]]>
Fri, 18 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Gasnetten storingsgevoeliger http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/gasnetten-storingsgevoeliger Gasnetten in Nederland zijn steeds storingsgevoeliger. Het gasnetwerk kent nog altijd minder storingen dan het elektriciteitsnet, maar als er storing op het gasnet is, is dat meteen een lange onderbreking. Het aantal seconden dat Nederlandse huishoudens zonder gas komen te zitten steeg van 23 naar 60. Dat blijkt uit de factsheet Kwaliteit 2013 van de Autoriteit en Markt (ACM).

Verouderde apparatuur
De toenemende storingen komen vooral door verouderde apparatuur. Dat zegt Henk Don, bestuurslid van de ACM: “We zien dat 40 procent van de storingen in de gasnetten veroorzaakt wordt door veroudering of slijtage. De Autoriteit blijft de betrouwbaarheid van de gasnetten de komende jaren zorgvuldig in de gaten houden.” Netbeheerders blijven wel zelf verantwoordelijk om voldoende te investeren in de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gasnetten.

Daardoor kan de prijs van gas wel stijgen. De leveranciers krijgen namelijk van de Autoriteit toestemming om prijzen te verhogen, als dat noodzakelijk is om te kunnen investeren in gasnetten.

Lange storing
In 2013 kreeg Zeeland nog te maken met een grote onderbreking in het gasnet. Maar liefst 24 op de 1000 Zeeuwse huishoudens kregen toen te maken met problemen. Bij netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf duren storingen bovendien ook veel langer dan gemiddelde: 550 minuten. Dat terwijl het landelijk gemiddelde op 150 ligt. Dat het gemiddelde bij DELTA zo hoog ligt, komt door de grote storing in Yerseke in 2013.

De storingen komen ook door sterk zakkende grond. De gasleidingen, die vooral van grijs gietijzer zijn gemaakt, zijn niet bestand tegen buigingen. Daardoor kan de leiding ineens breken en is de kans op een gaslek groot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde daarom in 2009 gebruik te maken van een ander soort materiaal. De Autoriteit Consument en Markt en het Staatstoezicht op de Mijnen monitoren nu de vervangingen in de gasnetten.

Elektriciteit
Het afgelopen jaar hadden Nederlanders ongeveer 23 minuten geen elektriciteit vanwege storing. Daarmee ligt de duur van een storing iets lager dan het gemiddelde van 25 minuten van de afgelopen jaren. Stroomstoringen worden vooral veroorzaakt door graafschade. Met het lage aantal minuten storing heeft Nederland één van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van Europa.
]]>
Mon, 14 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Windmolensubsidie voor 400 huizen http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/windmolensubsidie-voor-400-huizen Wie last heeft van windmolens, kan subsidie krijgen. Ten minste, als de bewoner één van de 400 huiseigenaren is die de overheid heeft uitgekozen om een subsidie te geven vanwege de overlast van de windmolens

Herrie
Ongeveer 400 huiseigenaren die vlak bij windmolens wonen, hebben last van geluidsoverlast. Zij kunnen nu een subsidie krijgen om de woning te isoleren, om zo de herrie te verminderen. Dat maakte staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld donderdag bekend.

In 2011 stelde de Tweede Kamer vast hoeveel geluid een windmolen mag produceren. Toen spraken partijen met elkaar af dat een windmolen niet meer dan 47 dB Lden geluid mag maken. Wie in een huis woont waarbij vóór 2011 een windmolen is geplaatst, en waarvan de geluidsbelasting hoger is dan de vastgestelde norm, komt in aanmerking voor de regeling.

6,5 miljoen euro.
De nieuwe subsidie gaat de overheid 6,5 miljoen euro kosten. Volgens staatssecretaris Mansveld kan de nieuwe regeling op 1 januari 2016 ingaan. Het bedrag van 6,5 miljoen euro voor isolatie van 400 woningen, komt neer op zo’n 16.250 euro subsidie per huis.

De kosten van een windmolen op land bedragen ongeveer 4,5 miljoen euro. Ten minste, als we van de laatste schattingen uit moeten gaan. De subsidie voor geluidsoverlast zou dus goed kunnen zijn voor het bouwen van twee extra windmolens. Maar dat levert extra geluid op, waardoor de overlast alleen maar groter wordt.

Genoeg belangstelling
De staatssecretaris heeft eerst onderzoek laten doen. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg belangstelling is bij woningeigenaren om het huis te laten isoleren. Op dit moment werkt Mansveld de subsidieregeling beter uit. Via voorlichting krijgen huiseigenaren te melden waar zij zich kunnen aanmelden voor de regeling. 
]]>
Thu, 10 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Overheid gaat mogelijk huizen opkopen http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/overheid-gaat-mogelijk-huizen-opkopen De overheid biedt bewoners van bijna 370 woningen de mogelijkheid hun woning  te verkopen aan de overheid. De huizen staan namelijk recht onder een hoogspanningslijn. De bewoners zijn niet verplicht hun huis te verkopen.

Niet zo eenvoudig
Het uitkopen van bewoners is nog niet zo eenvoudig. Minister Kamp van Economische Zaken loopt bij het aanbod nogal eens tegen problemen aan, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. “Voorbeelden hiervan zijn twee-onder-één-kap-woningen waarbij één woning wel en één woning niet recht onder de geleiders staat.”  Voor die gevallen gaat Kamp nog eens goed kijken en bepalen of er ‘maatwerk mogelijk is’.

Vrijwillig
Wie niet wil vertrekken, hoeft niet per se de woning te verkopen aan de overheid. Bewoners zijn dus niet verplicht om aan de regeling mee te doen. In het afgelopen jaar kregen 370 eigenaren van woningen in een brief op de mat met het aanbod van het Ministerie van Economische Zaken.

Vorig jaar besloot het kabinet dat het bestaande hoogspanningslijnen in de buurt van woningen gedeeltelijk onder de grond wil brengen. Daarvoor is het dan wel noodzaak dat er geen huizen recht onder hoogspanningslijnen staan. Vrijwel alle bewoners die onder een hoogspanningslijn wonen, hebben inmiddels een brief ontvangen.

2017
Het kabinet wil in 2017 aan de slag met de hoogspanningslijnen. Op meerdere plaatsen is namelijk een duidelijk verschil ontstaan tussen de afstand tot woningen bij nieuwe en al bestaande hoogspanningslijnen. Dat verschil moet kleiner.

Het uitkopen van bewoners die onder een hoogspanningslijn wonen, is voor de overheid goedkoper dan de lijnen onder de grond te brengen. Volgens de Rijksoverheid is dat ook de enige reden voor het aanbod om de woning over te kopen.

Gezondheid
Op de website van de Rijksoverheid benadrukt Minister Kamp dat er in Nederland nergens sprake is van een onveilige gezondheidssituatie is bij hoogspanningslijnen.
]]>
Mon, 07 Jul 2014 12:00:00 +0200 Nieuws
Groepswedstrijden Nederlands elftal goed voor stroomrekening http://www.vergelijken.net/nieuws/energie/groepswedstrijden-nederlands-elftal-goed-voor-stroomrekening De groepswedstrijden van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap Voetbal zorgen voor een daling van het stroomverbruik. Experts van energiebedrijf Essent verwachten zelfs een daling van 14%. Binnenkort kan Essent meten of de wedstrijd Nederland – Mexico inderdaad voor een daling van het energieverbruik heeft gezorgd.

Niet meer thuis kijken
Steeds meer Nederlanders kijken de wedstrijd gezellig in de kroeg of op een plein op een groot scherm. Anderen kijken bij vrienden. Daardoor verbruiken we minder apparaten, die normaal gesproken vaak tegelijkertijd aanstaan. Zo staat er nu bijvoorbeeld nog maar 1 televisie per straat aan, in plaats van 12 per rij. Ook (spel)computers en vaatwasmachines staan tijdens de wedstrijden minder vaak aan.

Essent zag in 2010 een soortgelijk patroon. Naarmate het Nederlands elftal verder kwam in het toernooi, nam het stroomverbruik steeds verder af. Tijdens de groepswedstrijden gebruikten Essent-klanten samen 3,3 procent minder stroom. In de 1/8e finale schoot de daling door naar 5,7 procent. Uiteindelijk zorgde de finale zelfs voor 14 procent minder energieverbruik.

De tweede helft
Het meeste stroom wordt verbruikt in de eerste helft. De tweede helft zorgt juist voor de daling. Het stroomverbruik schiet tot ver onder het normale niveau. Bij de wedstrijden tegen Australië en Chili werd Nederland extra zuining. De tweede helft, die tussen 19.00 en 20.00 was, had de meeste impact.

Bij de wedstrijd tegen Spanje was dat juist zo in de eerste helft. Dat komt doordat Nederland over het algemeen tussen 19 en 22 uur televisiekijkt, of het huishouden doet. Dan staan we massaal te wassen, strijken en stofzuigen.

Uitschieters
Dit jaar verbruiken Essent-klanten tijdens het WK minder dan ooit tevoren. In het groepsduel tegen Spanje daalde het stroomverbruik tot 7 procent onder het normale niveau. Bij de volgende wedstrijd tegen Australië, werd dat al 10 procent. Het laatst gemeten duel, tegen Chili, zorgde al voor 12 procent minder energieverbruik. Dat komt heel dicht in de buurt bij de 14 procent die werd gemeten tijdens de finale van 2010.

De gemiddelde daling in stroomverbruik was met 10 procent een stuk groter dan de 3,3 procent van 2010. Toen speelde Oranje twee van de drie wedstrijden om 13.30 uur ’s middags. Op dat tijdstip is het stroomverbruik toch al lager, omdat mensen dan aan het werk zijn.
]]>
Mon, 30 Jun 2014 12:00:00 +0200 Nieuws