Medische kosten op vakantie

Tijdens de vakantie kan het zijn dat je ziek wordt, door bijvoorbeeld reizigersziekte. Of je hebt een ongelukje tijdens de watersport waardoor je onverhoopt je been breekt. Dan zal je gebruik moeten maken van de gezondheidszorg in het vakantieland. De kosten in het buitenland voor de gezondheidszorg kunnen flink duurder zijn dan in Nederland.  Dat is de reden dat veel reisverzekeraars als aanvullende verzekering gezondheidszorg als extra dekking aanbieden. Maar als je eenmaal kosten hebt gemaakt, wie moet je dan aanspreken? De reisverzekeraar of je eigen ziektekostenverzekeraar?

Dekking
De gezondheidsdekking bij de reisverzekering dekt vaak iets meer dan de normale zorgverzekering. Ook is het eigen risico bij een gezondheidsdekking een stuk lager dan het wettelijk verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar.

Als je ziektekosten maakt, dien je deze eerst te declareren bij je zorgverzekeraar. Deze kosten moeten zelfs gedeclareerd worden wanneer deze onder het eigen risico vallen. Wijst de zorgverzekeraar de declaratie af, dan kun je deze declaratie en/of rekening doorsturen naar je reisverzekeraar. Ook reisverzekeraars hanteren een eigen risico op de gezondheidszorg, maar deze is een stuk lager dan bij de zorgverzekeraar.

Medische kosten
Medische kosten kunnen heel uiteenlopend zijn. Daardoor kunnen ook de schadebedragen behoorlijk variëren. Hoeveel het eigen risico bij een reisverzekeraar bedraagt, is afhankelijk van de afgesloten dekking en de reisverzekeraar zelf. Er zijn geen vaste standaardbedragen waar een reisverzekering zich aan houdt.

Soms is de hulp zodanig spoedig, dat een opname in een privékliniek de enige optie is. In westerse landen, voornamelijk de Verenigde Staten, zijn de kosten voor de gezondheidszorg erg hoog. Daardoor kunnen deze veel hoger zijn dan de eigen zorgverzekeraar gewoon is. In dat geval zal de zorgverzekeraar slechts een bepaald maximumbedrag vergoeden. De reisverzekering kan het andere deel van het schadebedrag op zich nemen.

Eigen risico
Toch moeten verzekerden ook zelf een aantal kosten op zich nemen: veel reisverzekeraars hanteren net als zorgverzekeraars een eigen risicobedrag. Dit  bedrag moet sowieso betaald worden. Hoeveel de verzekering zelf dekt, is afhankelijk van wat een vergelijkbare behandeling gemiddeld in Nederland kost.
Naast de medische kosten van een instelling, kunnen ook extra dagen vakanties door ziekte of heen-en-weer reizen van en naar het ziekenhuis geclaimd worden.

Polisvoorwaarden
Welke kosten precies door de reisverzekeraar gedekt worden, verschilt per verzekeraar en verzekering. Welke kosten wel gedekt worden door de reisverzekeraar, is te vinden in de polisvoorwaarden die je van de verzekering ontvangen hebt. Vaak worden in deze polisvoorwaarden ook maximumbedragen genoemd, en een eigen risico op de gezondheidsdekking.

Declareren
Het is belangrijk om alle bonnetjes en kwitanties van de medische kosten te bewaren. Een gekopieerde versie moet namelijk naar de reis- of zorgverzekeraar verstuurd worden. Daarbij geldt dat eerst de zorgverzekeraar en dan pas de reisverzekering ingelicht moet worden. Veel reisverzekeringen vergoeden het resterende bedrag minus eigen risico.

Vergelijken
Welke reisverzekeraars er allemaal zijn in Nederland, en welke verzekeraars een aanvullende gezondheidsdekking aanbieden, is te vinden in een overzicht. Reisverzekeringen vergelijken is een goede methode om dit overzicht te krijgen. Daarnaast worden alle premies reisverzekeringen overzichtelijk weergegeven.