Zorgverzekeraars vinden hogere buffers onnodig


Wanneer de verzekeraars de hogere kapitaaleis van DNB volledig doorberekenen in de premie dan zal deze volgend jaar met zo’n 40 euro per verzekerde stijgen. Als het aan centrale bank ligt gaat de solvabiliteitseis van 9 naar 11 procent voor de basisverzekering. Deze verhoging betekent dat zorgverzekeraars samen 500 miljoen meer aan buffers aan moeten houden dan nu.

Volgens de verzekeraars klopt het ‘in theorie’ wel dat een hogere solvabiliteitseis de premies opdrijft. Alleen er zijn meer knoppen om aan te draaien. Verzekeraars kunnen namelijk de interne eis van twee keer de verplichte solvabiliteit verlagen, of ze kunnen zichzelf langer de tijd geven om dat te bereiken.

Volgens DNB is de verhoging nodig omdat de financiële risico’s voor verzekeraars in 2012 toenemen. Nu is het zo dat zorgverzekeraars nog worden gecompenseerd aan het eind van het jaar als de zorgkosten hoger uit zijn gevallen dan vooraf begroot. In 2012 zal deze nacalculatie waarschijnlijk worden geschrapt. De zorgverzekeraars vinden een verhoging van de solvabiliteitseis onnodig. In 2010 is de eis al verhoogd van 8 naar 9 procent. Volgens hun is het onnodig om nog meer ‘dood geld’ opzij te leggen waar ze niks mee kunnen doen.

Door: Roeland Werring