Zorgverzekeraars zitten met 120.000 wanbetalers


De zorgverzekeraars in Nederland zitten gezamenlijk met 120.000 wanbetalers in hun maag. Al jaren betalen zij geen premie, of maken zij alleen soms de premie over. Daardoor staat er nu al bijna voor een miljard euro aan premieschuld open. Ondertussen groeit dat bedrag iedere maand met 20 miljoen euro, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Een belangrijke speler bij de inning van de zorgpremie, is het Zorginstituut Nederland, dat tot voor kort nog als het College van Zorgverzekeringen (CvZ) door het leven ging.


Jaarpremies
Ruim 106.000 tot 128.000 verzekeringsplichtigen hebben inmiddels voor meer dan twee jaarpremies aan schulden opgebouwd bij de verzekeraar. Deze twee jaarpremies staan samen voor zo’n slordige 2500 euro aan achterstallige zorgpremies.

Het is echter niet mogelijk om twee jaar geen zorgpremie te betalen, zonder dat daar iets aan gedaan wordt. Mensen die langer dan zes maanden geen zorgpremie betalen, worden automatisch gekenmerkt als wanbetaler. Voordat het zover komt, heeft de zorgverzekeraar meerder herinneringen verstuurd.

Wanbetalers komen terecht bij het Zorginstituut Nederland. Die bepaalt dan dat de wanbetaler de volledige achterstallige premie moet betalen, plus een boete van 30 procent. Sinds 2013 zijn er strengere, nieuwe regels van kracht tegen onverzekerden. Hardnekkige wanbetalers blijven echter verzuimen om hun zorgpremie te betalen, ook als de regels strenger worden. Voor minder stringente gevallen werken de nieuwe regels wel redelijk, zo schrijft het RTL Nieuws.

Zorginstituut Nederland
Uit de jongste cijfers van het Zorginstituut Nederland (het vroegere CvZ), blijkt dat de Nederlandse wanbetaler voor ruim 773 miljoen euro aan langlopende schulden heeft openstaan. In totaal komen daar nog 180 miljoen euro aan niet betaalde premies bij. Daarbij horen ook nog de incassokosten en het wettelijk verplichte eigen risico dat niet voldaan is.


Schippers
Minister Schippers van Volksgezondheid zei eerder al dat zij het niet acceptabel vindt als Nederlanders hun zorgpremie niet betalen. De basisverzekering is voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht gesteld. Kinderen hoeven echter geen premie te betalen, die zijn meeverzekerd met de ouders.

Schippers lijkt aan te koersen op nog strengere maatregelen. Zo gaat zij de huidige wanbetalersregeling regelmatig evalueren en waar nodig verbeteren. Onder de wanbetalersregeling valt onder andere inhouding van de premie op de zorgtoeslag en het inkomen.

Door: Dennis de Wit