Zorgverzekeraars voorzien problemen met eigen bijdrage GGZ


De zorgverzekeraars voorzien problemen met het innen van de eigen bijdrage voor de GGZ, omdat veel mensen tegen deze bijdrage zijn. Daarom stellen de zorgverzekeraars voor, om het bedrag dat moet worden betaald, te laten innen door het CAK. Het CAK incasseert ook eigen bijdrages voor andere regelgeving zoals het AWBZ.

Tot 2012 was er geen eigen bijdrage voor het GGZ. Maar vanaf 2012 gaat dit dus veranderen. Het kabinet denkt hiermee 600 miljoen euro te bezuinigen. De kosten worden dus doorgeschoven naar de zorgverzekeraars. Daarom is het erg aan de zorgverzekeraars gelegen dat het geld van de eigen bijdrage van het GGZ goed geint gaat worden.

Het ministerie van VWS gaf aan dat inning van de eigen bijdrage door het CAK per 1 januari 2012 nog niet mogelijk is omdat hier nog geen capaciteit voor is. Dit is pas vanaf 2013 mogelijk. Tot die tijd moet er dus een tussenoplossing worden bedacht, om deze 600 miljoen euro binnen te halen. Dit kosten de zorgverzekeraars dus weer extra geld. Dit is dus ook weer een reden voor de stijging van de zorgverzekering.

Al jaren wordt er gesproken over het invoeren van een eigen bijdrage voor het gebruik maken van de diensten van de tweedelijnszorg van de GGZ. Voor het huidige jaar was er bijna een akkoord op tafel gekomen, maar na overleg met toenmalig minister Klink van gezondheid, is toen besloten om de eigen bijdrage, van 90 euro, op te schorten.

Onlangs is er toch een akkoord gekomen over de eigen risico die betaald dient te worden voor het gebruik maken van de GGZ. Dit bedrag was vastgesteld op 275 euro, maar is later verlaagd naar 200 euro in 2012 en 145 euro per maand voor intramurale zorg.

De GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is een verzamelnaam voor de zorg die gericht is op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. De tweedelijnszorg van de GGZ richt zich op het behandelen van cliŽnten met zwaardere psychische klachten waarbij de behandeling vaak erg lang duurt.

De GGZ zelf vindt een eigen bijdrage voor het gebruik maken van de tweedelijnszorg van de GGZ discriminerend. Het brengt een oneerlijk onderscheid tussen mensen met lichamelijke ziektes en tussen mensen met psychische ziektes.

Het eigen risico voor de GGZ komt namelijk bovenop het eigen risico voor de zorgverzekering. Mensen met een psychische stoornis zijn volgend jaar dus minimaal 420 euro extra kwijt aan het betalen van het eigen risico voor hun ziekte.

Door: Roeland Werring