Zorgverzekeraars ontvangen dagelijks honderden verzoeken voor betalingsregeling


Wanneer de verzekerde meer dan zes maanden betalingsachterstand oploopt, wordt hij aangemeld als wanbetaler. Daarna wordt een nog hogere premie gevraagd voor zijn verzekering, de premie wordt met gemiddeld 30 procent verhoogd. Hierdoor komt de verzekerde alleen maar in grotere problemen.

De betalingen worden hierna ingehouden op de salarissen, uitkeringen en toeslagen. Volgens deskundigen werkt dit alleen maar meer problemen in de hand voor de verzekerde.
Ondertussen zijn er al meer dan 300.000 verzekerden in de problemen gekomen.

Door: Roeland Werring