Zorgverzekeraars Nederland voor nieuwe zorgpolis


Zorgverzekeraars Nederland, de overkoepelende organisatie voor zorgverzekeraars in Nederland, zijn voor het aanpassen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Dankzij die aanpassing wordt het mogelijk een nieuwe derde polis aan te bieden. Bij die polis krijgen verzekerden alleen hun medische kosten vergoed als zij naar een zorgaanbieder gaan waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten.  Als dat niet het geval is, moet de verzekerde alles zelf betalen.
 
Dat Zorgverzekeraars Nederland de aanpassing wel ziet zitten, blijkt uit een brief die de organisatie naar de Tweede Kamer stuurde. Volgens ZN wordt er een lek in het zorgstelsel gedicht. Daardoor kan er kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing optreden op de huisartsenzorg, specialistische zorg, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg.


Niet helemaal tevreden
Hoewel Zorgverzekeraars Nederland wel achter het wijzigen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet staat, is de belangenbehartiger van zorgverzekeraars nog niet helemaal tevreden.
 
Ten eerste wil de Tweede Kamer dat zorgverzekeraars voor 1 april 2015 hun inkoopbeleid transparant maken. Maar volgens ZN leidt dat tot een vergroting van de regeldruk bij zorgverzekeraars. Daarom is de belangenbehartiger tegen de maatregel. Volgens de organisatie kan nooit helemaal zeker gezegd worden of het inkoopbeleid daadwerkelijk verandert, omdat de wet- en regelgeving steeds verandert.
 
Daarnaast wil de Tweede Kamer dat zorgverzekeraars rekening houden met de religie van de verzekerde. Volgens Zorgverzekeraars is het op maat aanbieden van zorg praktisch niet haalbaar.
 
Ten slotte wil Zorgverzekeraars Nederland dat de wijziging van artikel 13 ook voor eerstelijns zorg gaat gelden. In de praktijk betekent dat, dat ook huisartsen en wijkverplegers zorgcontracten met de verzekeraar af moeten sluiten. De verzekerde mag dan bij de nieuwe polis ook niet langer zijn eigen huisarts kiezen.

Nieuwe zorgpolis
De wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet betekent dat de zorgverzekeraar een polis aan mag bieden, waarbij de hinderpaal komt te vervallen. Nu mogen zorgverzekeraars niet zodanig weinig vergoeden, dat de verzekerde naar een bepaald ziekenhuis gestuurd wordt. Die minimale vergoeding verdwijnt. Dit houdt in dat wie kiest voor de nieuwe, goedkope derde zorgpolis, niet langer meer een vrije artsenkeuze heeft. In ruil daarvoor betaalt de verzekerde minder zorgpremie.
 
Wie dat niet wil, kan altijd nog een restitutiepolis afsluiten, maar die is wel duurder.
Door: Dennis de Wit