Zorgverzekeraars moeten medicatiebeoordeling contracteren


Zorgverzekeraars in Nederland moeten per 1 januari 2015 medicatiebeoordelingen in het contract zetten als onderdeel van de farmaceutische gezondheidszorg. De medicatieboordeling is een onderdeel van de zorg, waarbij voor de patiënt gecontroleerd wordt of hij de medicatie die hij neemt wel verantwoord kan verdragen. Bovendien wordt er gekeken of de patiënt alle medicijnen nog wel nodig heeft, of dat misschien overbodige medicijnen geschrapt kunnen worden.

Het uitvoeren van een medicatiebeoordeling kan al sinds 2012 gedeclareerd worden bij de zorgverzekering, maar het is vaak niet duidelijk hoe de richtlijnen van een medicatieboordeling precies werken. Daarnaast is er een gebrek aan juiste medicatieoverdracht bij zorgverleners.

Contract
Door medicatiebeoordelingen is een contract vast te leggen, komen er duidelijke afspraken en richtlijnen voor zorgverleners. Daarnaast wordt er ook bekeken hoe de vergoeding precies moet worden uitgekeerd. Apothekers en huisartsen ontvangen van de zorgverzekeraar een vergoeding van de zorgverzekeraar voor de medicatiebeoordelingen. Ook worden er afspraken gemaakt over de prijzen van medicijnen, en de kwaliteit van de medicatiebeoordeling.

Vanaf januari 2015 moeten alle apothekers in Nederland in staat zijn om een medicatieboordeling te kunnen doen die voldoet aan de richtlijnen zoals die nu zijn afgesproken.

De Inspectie voor de Gezondsheidszorg (IGZ) zal er op gaan toezien dat de plannen en afspraken op de juiste manier worden uitgevoerd. Daarbij krijgt het bijval van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die zich bezig gaat houden met de juiste contracteren van de medicatieoverdracht.

Medicatiebeoordeling
Bij medicatiebeoordeling wordt er gecontroleerd of alle medicijnen die de patiënt slikt nog wel noodzakelijk zijn, en of de geneesmiddelen wel te verdragen zijn voor de patiënt. Er wordt gekeken naar de medische voorgeschiedenis, de huidige leeftijd en de bijwerkingen en allergieën van de patiënt.

Op die manier kan het medicijngebruik van de patiënt altijd actueel blijven, en hoeft de patiënt geen medicatie te slikken die niet noodzakelijk is.

Eigen risico
Voor het uitvoeren van de zogenaamde medicatiebeoordeling geldt een wettelijk verplicht eigen risico bij de basisverzekering. Alleen bij Achmea hoeft de verzekerde geen eigen risico te betalen, als er een medische noodzaak is voor het uitvoeren van de medicatiebeoordeling. Achmea heeft verschillende grote zorgmerken als Zilveren Kruis en FBTO. Per januari 2015 valt de medicatiebeoordeling niet meer onder het eigen risico, en dat is volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) goed nieuws. 

Door: Dennis de Wit