Zorgverzekeraars maken zwarte lijst zorgaanbieders


Zorgverzekeraars in Nederland zijn momenteel bezig een Integriteitsregister Zorgaanbieders (IRZ) op te richten. Op de lijst komen zorgaanbieders te staan die erom bekend staan regelmatig te frauderen of foutieve declaraties uitschrijven.
 
Met het register moet duidelijker worden welke zorgaanbieders vaak frauderen. Door een dergelijk register aan  te leggen, kunnen zorgverzekeraars samen bepaalde zorgaanbieders weren van de zorginkoop. Dat blijkt uit stukken die zorginformatiesite Skipr in handen heeft.
 
Masterstudie
Het idee voor de aanleg van een integriteitsregister is afkomstig van Melanie van Gulik. Van Gulik deed een masterstudie forensische criminologie over zorgfraude door zorgaanbieders bij zorgverzekeraars. Daarom onderzocht de studente bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de overkoepelende organisatie voor zorgverzekeraars, hoe zorgfraude het beste aan te pakken is.

Lekken
Voornamelijk lekken in de fraudepreventie- en bestrijding kwamen tijdens de studie van Van Gulik aan het licht. Door onduidelijke en complexe regels bij de bestrijding van zorgfraude is de pakkans erg klein voor fraudeurs.

Bovendien blijkt dat de informatie over zorgfraude bij zorgverzekeraars verre van optimaal is. Vanwege commerciële belangen zoals imagoschade brengen zorgverzekeraars maar weinig informatie over fraudezaken naar buiten. Niet alle relevantie informatie wordt verspreid onder alle zorgverzekeraars. Zorginkopers zouden meer kunnen doen om de juiste manier van declareren te promoten.
 
De Nederlandse Zorgautoriteit laat ook steken vallen. Daar is de informatie-uitwisseling over zorgfraude onder de maat. Volgens Van Gulik moet voornamelijk de communicatie tussen zorgverzekeraars een stuk beter. Daarom wil de studente de invoer van een Integriteitsregister Zorgaanbieders (IRZ).

IRZ
Een register moet er toe leiden dat zorgverzekeraars samen een vuist kunnen maken tegen frauderende zorgaanbieders. Daardoor kan de afdeling inkoop rekening houden met het wel of niet sluiten van een contract met een bepaalde zorgaanbieder. Overigens moet die informatie niet voor iedereen op te vragen zijn: alleen medewerkers van de afdeling inkoop zouden toegang tot het register moeten krijgen.
 
Zorgverzekeraars Nederland is enthousiast over de voorstellen van de studente forensische criminologie en werkt op dit moment aan de uitwerking van zo’n register. Het onderzoek is ook doorgespeeld aan de nieuwe programmadirectie Fraudebestrijding Zorg, die actief is bij het ministerie van Volksgezondheid.
 
Door: Dennis de Wit