Zorgverzekeraars en politiek Den Haag op gespannen voet


De zorgverzekeraars en politiek Den Haag zijn het oneens over de stijging van de zorgpremie en het eigen risico. Volgens de zorgverzekeraars is de 20 euro extra premie op de zorgverzekering ‘niet realistisch’. Dat blijkt uit bronnen dichtbij verzekeraars. De zorgverzekeraars vermoeden geen premiestijging van ongeveer 20 euro, maar denken eerder aan een stijging van 100 euro per verzekerde.

Premiestijging
De premie zal volgens verzekeraars volgend jaar alleen al op de basisverzekering met 10 procent toenemen. Dat zou betekenen dat de premie ongeveer 100 euro per persoon op jaarbasis zal stijgen.

Politiek Den Haag is het echter niet eens met de beweringen van de zorgverzekeraars. Bronnen in Den Haag zeggen de claim ‘niet realistisch’ te vinden. “We gaan er van uit dat de Rijksbegroting aangeeft dat de zogenoemde opslagpremie substantieel zal dalen.” Met de opslagpremie worden beheers- en bedrijfskosten van verzekeraars bedoeld. Ook de extra kosten waarmee verzekeraars worden opgezadeld door wanbetalers vallen onder de opslagpremie.

Opslagpremie
Toch is het aan de verzekeraar zelf om te bepalen hoe hoog de opslagpremie is. De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, geeft aan erop te vertrouwen dat de ramingen kloppen, en de premie dus 20 euro zal stijgen. De overige 80 euro moet volgens Schippers zelf betaald worden door de verzekerde.

“Aangezien vanaf afgelopen jaar zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk zijn voor overschrijdingen, zullen zij zoveel mogelijk risico’s proberen af te dekken.”, zegt een bron tegen de Telegraaf.

De afgelopen jaren is de rekenpremie die de overheid berekent heeft nog ooit uitgekomen.

Zorgpremie
Daardoor zal de zorgpremie per verzekerde fors stijgen. Zorgverzekering vergelijken kan een goede manier zijn om alsnog te besparen op de steeds hoger wordende premie.

Door: Riccardo de Wit