Zorgsector krimpt


De zorgsector is voor het eerst in 50 jaar gekrompen. De oorzaak is de sterke focus op de manier waarop de zorg met de inkoop ervan omgaat. Vooral uitgavenbeperkingen spelen een belangrijke rol.
 
Dat de zorgsector krimpt, is voor het eerst in 45 jaar. De ontwikkelingen bij de zorgsector zijn precies het tegenovergestelde van andere sectoren in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Groei valt terug
Volgens het onderzoek blijkt dat de groei in de zorgsector de afgelopen vier jaar behoorlijk onderuit is gegaan. Waar in 2010 de groei van de zorgsector nog vijf procent bedroeg, is dat percentage nu teruggevallen naar bijna nul procent.
 
De oorzaak is simpel: zorgverzekeraars, gemeenten en burgers geven minder uit aan de zorg in Nederland. Zorgverzekeraars kopen bijvoorbeeld de goedkoopste zorg in, en het Geneesmiddelensysteem zorgt ervoor dat alleen de goedkoopste medicijnen nog vergoed worden.
 
De meeste bezuinigingen op de zorgsector komen voort uit de overheid, die steeds verder bezuinigt op de uitgaven aan de zorg.
 
Noodzakelijkheid en hervormingen
Er spelen twee belangrijke factoren mee bij de krimp van de zorg in Nederland. Zorgverzekeraars en verzekerden kijken steeds kritischer naar de behandeling. Zij bepalen of een behandeling wel echt nodig is. Daarnaast speelt de hervorming van de langdurige zorg een belangrijke rol. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waarin deze zorg nu nog geregeld is, wordt bijvoorbeeld deels de verantwoordelijkheid van de gemeente en de zorgverzekeraar.
 
Daardoor krimpt de zorgsector voor het eerst in 45 jaar. Niet alleen de zorgsector krimpt, ook de overheid zelf krimpt mee. Er zijn minder inkoop- en personeelslasten bij de ministeries. Gemeenten doen mee aan die kostenbeperking. Er werd ruim een derde minder betaald aan het inhuren van extern personeel.

Groei
Alleen de zorgsector groeit niet meer. De bouw- en transportsector zit bijvoorbeeld volledig in de groei. Volgens het Economisch Bureau van ING staan alle seinen op groen voor vrijwel alle sectoren. Behalve de zorgsector, waarop steeds meer bezuinigd wordt.
Door: Dennis de Wit