Zorgpremie kan met 80 euro omlaag in 2016


In 2016 kan de zorgpremie met ongeveer 80 euro op jaarbasis omlaag, dat is zo’n zes en halve euro per maand. Dat blijkt uit een brief die is gestuurd naar zelfstandige klinieken in Nederland.

In die brief staat dat zorgverzekeraars in 2015 een eenmalige meevaller hebben van minimaal 800 miljoen euro. Die meevaller is te danken aan een lagere schadelast.

Nieuwe manier van factureren
De meevaller van ten minste 800 miljoen euro komt voort uit een nieuwe manier van factureren. De ziekenhuizen moeten de rekeningen van patiënten sneller opsturen. Op dit moment heeft het ziekenhuis nog een declaratietermijn van een jaar, maar in 2015 wordt dat termijn verkort naar 120 dagen.

Rekeningen staan daardoor minder lang open, en zijn daardoor minder duur. Uiteindelijk scheelt dit aanzienlijk op de zorgpremie voor het jaar 2016.

Berekeningen
Het ministerie van Volksgezondheid liet samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) berekenen wat de gevolgen van deze termijnverandering zijn. Daaruit blijkt dat de kosten met zo’n 4 procent zullen dalen. De omzet van ziekenhuis is volgend jaar naar schatting 20 miljard euro. Vier procent daarvan is zo’n 800 miljoen euro, dat terugkomt aan de zorgverzekeraar.

Die 800 miljoen euro kan verdeeld worden over alle zorgpremies in Nederland. Dat zou betekenen dat iedere verzekerde in 2016 voor 80 euro per jaar kan besparen op de zorgverzekering. Daarmee kan de premie met ongeveer 6,50 per maand naar beneden.

Een andere organisatie, DBC-Onderhoud, waarschuwt dat het ministerie te vroeg juicht. DBC gaat over de ziekenhuizenrekeningen, en denkt niet dat de nieuwe manier van factureren gaat zorgen voor een lagere zorgpremie in 2016. De nettobedragen per rekening gaan inderdaad omlaag, maar de meeste rekeningen van ziekenhuizen komen al sneller binnen dan 120 dagen, en dus zou het verschil niet zo groot zijn.

Hogere premie in 2015
Naar verwachting zal de zorgpremie in 2015 opnieuw stijgen. Er worden al verschillende bedragen genoemd, maar naar alle waarschijnlijkheid gaan verzekerden in Nederland zo’n 20 euro per jaar meer betalen aan de zorgverzekeraar. Dat komt doordat de langdurige zorg overgeheveld wordt naar de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar is dan voor meer zaken aansprakelijk en moet dus hogere financiële buffers hebben. Dat wordt doorberekend in de zorgpremie.
 

Door: Dennis de Wit