Zorgpremie kan 200 euro goedkoper


De zorgpremie in Nederland kan op jaarbasis 200 euro goedkoper dan het nu is. Dat blijkt uit berekeningen van de Vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten. Als er diverse maatregelen in de ziekenhuiszorg genomen zouden worden, zouden daarmee veel kosten uitgespaard worden. Als medisch specialisten meer zeggenschap zouden krijgen in een ziekenhuis, zou dat bijvoorbeeld al kunnen leiden tot een besparing van zo’n 15 procent.

Zorgpremie kan jaarlijks 200 euro goedkoperEen lagere premie
Die kostenbesparing binnen ziekenhuizen kan dan  na realisatie terugvloeien naar de verzekerden zelf in plaats van de verzekerden die de zorgverzekering aanbieden.

Volgens de Vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten gaat de aandacht momenteel nog te veel uit naar ziekenhuisorganisaties, ziekenhuizen en naar zorgverzekeraars. Steeds minder krijgen de verzekerden de aandacht, wat leidt tot veel bureaucratie in het ziekenhuis zelf.

Onduidelijkheid
Wanneer een patiënt onder behandeling van een ziekenhuis wordt gesteld, krijgt de verzekerde nog te vaak te maken met ‘het kastje naar de muur’. Specialisme kent volgens de Vereniging een strikte scheiding, waardoor er onderling weinig afstemming plaatsvindt.

Door deze gebrekkige afstemming zijn patiënten uiteindelijk veel meer tijd en dus geld kwijt dan aanvankelijk gedacht werd. Privéklinieken blijken uit berekeningen van de VVMS tot vijftien procent goedkoper te kunnen werken.

De Vereniging is dan ook van mening dat eenzelfde goedkopere zorg ook in de Nederlandse ziekenhuizen moet worden gerealiseerd.

Bureaucratisch
Volgens de Vereniging moet er echter vermeld worden dat weinig verzekerden in de praktijk daadwerkelijk te maken krijgen met pure bureaucratie. Echter blijken uit de overheadkosten dat bureaucratische handelingen binnen ziekenhuizen wel degelijk plaatsvinden. Inmiddels bedragen ‘overheadkosten’ al veertig procent van het totale budget.

Het is daarbij opvallend dat ziekenhuizen amper werken met efficiencynormen, zo meent de vereniging. Zij zien liever dat dergelijke normen wel ingesteld worden, zodat artsen minder in aanmerking komen met administratief werken.

Of ziekenhuizen daadwerkelijk efficiënter gaan werken, en daarmee verzekerden fors laten besparen op de premie, valt nog te bezien.

Besparen
Wie als verzekerde graag wil besparen op de premie zorgverzekering, kan daarvoor zorgverzekeringen vergelijken. Daarmee worden de premies nogmaals op rij gezet en komen de verschillen in premie bij zowel aanvullende als basis zorgverzekeringen aan bod. Dat kan leiden tot een besparing van enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar.

Door: Dennis de Wit