Zorgorganisaties willen stop bemoeienis NMa


Brancheorganisaties in de zorgsector willen af van de bemoeienis van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dat blijkt uit een persconferentie waar de brancheorganisaties hun plannen voor het komende jaar presenteerden. Volgens de organisaties blokkeert de NMa onnodig de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daardoor worden de kwaliteit en de doelmatigheid binnen de zorg niet genoeg bevorderd.

Toezicht in dienst van samenwerking
De zorgaanbieders zien graag dat de toezicht van de NMa voortaan in dienst moet staan van de samenwerking. Maar om dat mogelijk te maken moet de Mededingingswet worden aangepast. Zorgpartijen zijn van mening dat dergelijke samenwerkingen niet mogen worden geblokkeerd door de regels die de NMa hen oplegt. Volgens Martin van Rijn, voorzitter van brancheorganisatie PGGM is “stroomlijning van het toezicht noodzakelijk.”

Eerstelijnszorg
Die mening wordt onderschreven door Stephan van Eijk, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Volgens hem heeft NMa zelfs helemaal niets te zoeken in de eerstelijnszorg. “Wil je de zorg in de buurt goed regelen, dan moeten organisaties onderling afspraken mogen maken over samenwerking.”

Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, is tevens kritisch over de manier waar op de NMa zich met de zorg in Nederland bemoeit. Volgens haar kan de samenwerking ertoe leiden dat de zorg beter en efficiënter wordt. “Maar veel initiatieven komen niet van de grond, omdat de NMa als een soort zwaard van Damocles boven ons hangt.” Zij vraagt zich dan ook af wat de meerwaarde van de NMa is als marktmeester voor de zorgbranche.

Onderhandelingen
Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen heeft de NMa tot nu toe nog geen grote fusies tussen onderlinge ziekenhuis tegengehouden. Het tempo van het spreiden van zorg ligt volgens de voorzitter van de NVZ, Roelf de Boer, veel te laag. Dat komt mede doordat de NMa iedere samenwerking langdurig onderzoekt.

De organisaties denken dat de rol van de Nederlandse Mededingingsautoriteit nog wel betwijfeld zullen worden bij de kabinetsonderhandelingen. Zij hopen op een andere rol voor de autoriteit. Daartoe moet dan wel eerst de Mededingingswet gewijzigd worden.  Momenteel is nog onduidelijk of de PvdA en de VVD daarin mee willen gaan.

Goedkopere zorg
Betere samenwerkingen tussen hulporganisaties en zorgverzekeraars kunnen volgens de brancheorganisaties leiden tot een goedkopere en efficiëntere zorg. Vergelijk zorgverzekeringen om zelf te besparen op de zorgpremie 2013.

Door: Dennis de Wit