Zorggebruikers zijn geschrokken van eigen bijdrage


De eigen bijdrage die thuiswonende zieken of gehandicapten moesten betalen
is veel hoger uitgevallen dan verwacht. Deze mensen krijgen begeleiding in hun
thuissituatie en bij hun dagbesteding. Ze zijn erg geschrokken van de torenhoge
rekening die zij van het Centraal Administratie Kantoor ontvingen.

Het is pas sinds kort dat deze zieke en gehandicapte mensen moeten meebetalen
aan hun eigen zorg. Een lange tijd was het echter onbekend hoe hoog deze
bijdrage uitvalt. Dit komt omdat het Centraal Administratie Kantoor er een lange
tijd niet in slaagde om dit in rekening te brengen.

Het probleem ligt niet alleen bij het Centraal Administratie Kantoor, zij zijn
namelijk ook afhankelijk van gehandicapteninstellingen en de thuiszorg. Deze
leveren hen administratieve gegevens aan. Volgens het Centraal Administratie
Kantoor hebben zij deze gegevens te laat doorgekregen. Er is dus sprake van
minder goede samenwerking tussen de beide partijen.

Het gevolg hiervan is dat deze zorggebruikers binnen een korte tijd zeer
abrupt vele honderden Euro’s op moesten hoesten. Dit zorgde voor problemen,
aangezien deze mensen slechts een maandinkomen tussen de 1100 en de 1300
hebben. Voor sommigen betekent dit zelfs dat zij hun begeleiding helemaal niet
meer kunnen betalen.

Door: Roeland Werring