Zilveren Kruis Achmea laat zorgpremie ongewijzigd


Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea houdt de zorgpremie 2013 gelijk aan de zorgpremie voor 2012. De zorgpremie zal in het nieuwe kalenderjaar dus ongewijzigd blijven. Verzekerden betalen bij Zilveren Kruis 104,25 euro zorgpremie voor de zorgverzekering. Wel maakt de verzekeraar bekend de maandelijkse premies op aanvullende zorgverzekeringen te verhogen.

Als eerste
DSW en Menzis maakten eerder hun zorgpremies voor het jaar 2013 bekend. De basispremie blijft bij Zilveren Kruis Achmea gelijk met een basispremie van 104,25 euro per maand.

Zilveren Kruis Achmea is daarmee de eerste grote zorgverzekeraar die haar premie bekendmaakt. Verzekerden die naast een basis zorgverzekering ook een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten, gaan volgend jaar wel meer betalen voor hun zorgpremie. Zilveren Kruis heeft laten weten de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen te verhogen met maximaal acht procent.

Wisselend
Uiterlijk eind november komen ook de andere zorgverzekeraars met hun premie voor 2013 naar buiten. Momenteel geeft de zorgpremie een vrij wisselend beeld, zo blijkt uit de eerste vergelijkingen.

Zorgverzekeraar DSW maakte eerder bekend dat zij de zorgpremie niet zullen verhogen of verlagen. Dat terwijl Menzis bekendmaakte de zorgpremie op de basisverzekering te verlagen met 50 cent per maand. Menzis kan dat doen doordat zij financiële buffers heeft opgebouwd waarmee de verlaging gerealiseerd kan worden.

Deskundigen verwachten dat in 2013 de duurste en de goedkoopste zorgverzekering op het gebied van maandelijkse premie dichtbij elkaar zullen komen te liggen. Zij voorspellen dat de duurste premies in 2012 komend jaar lichtelijk zullen worden verlaagd.

Experts raden aan om ook komend jaar zorgverzekeringen te vergelijken.

Zorgen
Eerder had Zilveren Kruis Achmea het behoorlijk druk met het beantwoorden van 10.000 telefoontjes van ongeruste verzekerden. De meeste telefoontjes werden gepleegd over de zorgpremie die eraan zit te komen voor 2014. Dan wordt de zorgpremie niet langer meer bepaald op basis van een indexering, maar op basis van het inkomen.

Inkomensafhankelijkheid
Als het aan het regeerakkoord van de PvdA en de VVD ligt, zal dit het laatste jaar worden dat de zorgpremie voor iedereen gelijk is. Daarna zal er een inkomensafhankelijke zorgpremie worden ingevoerd.

Wel moet dit plan nog doorgevoerd worden door de Eerste Kamer, maar daarvoor is eerst instemming nodig. SP-leider Emile Roemer en CDA-leider Sybrand van Haersma Buma kondigden onlangs in het programma Buitenhof aan niet in te zullen stemmen met de zorgplannen, waardoor het plan geen meerderheid heeft in de Eerst Kamer.

Door: Dennis de Wit