Ziekenvervoer uit basispakket


De vergoeding van ziekenvervoer voor slechtzienden, blinden en mensen die in een rolstoel zitten, moet uit het basispakket van de zorgverzekering verdwijnen. Dat is de mening van het Zorginstituut Nederland, dat vroeger bekend stond als het College voor Zorgverzekeringen.

Per 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het ziekenvervoer van blinden, slechtzienden en mensen die in een rolstoel zitten. Het Zorginstituut Nederland is van mening dat alleen kanker- en nierpatiënten nog ziekenvervoer vanuit de basispakket vergoed moeten krijgen.


Besparingen
Het idee van Zorginstituut Nederland komt voort uit plannen om te bezuinigen op de zorg. De langdurige zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten, en daarmee krijgt ook de gemeente de verantwoordelijkheid om patiënten met minder levensbedreigende aandoeningen te vervoeren naar het ziekenhuis.

Ziekenvervoer in Nederland kost de burger nu 130 miljoen euro op jaarbasis. Door het ziekenvervoer onder te brengen bij de gemeenten, kan de overheid 33 miljoen euro besparen. Belangenverenigingen voor patiënten vrezen met dit plan dat leden te maken krijgen met torenhoge vervoerskosten, te laat aankomen of helemaal geen zorg meer willen.

WMO
De langdurige zorg wordt van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit houdt in dat patiënten die slechtziend of blind zijn, of in een rolstoel zitten, straks een beroep moeten doen op een vergoeding vanuit de WMO.

Nu kan deze groep nog aanspraak maken op een dekking uit het basispakket van de zorgverzekering. Het WMO wordt per gemeente geregeld, wat inhoudt dat een patiënt sneller geweigerd kan worden voor vervoer naar een ziekenhuis, of dat alleen vervoer naar een bepaald ziekenhuis vergoed wordt. De gemeente krijgt dus meer macht over de zorg van langdurig zieken.

Adviezen
Dat is het advies van Zorginstituut Nederland aan minister Schippers van Volksgezondheid. De minister heeft nog een maand de tijd om het basispakket voor 2015 samen te stellen. Na juni zal de minister een definitieve beslissing maken over het ziekenvervoer en de dekking erop.

Gemeenten gaan vervoer aanbieden die niet geschikt zijn voor een afspraak in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, zo vrezen belangenverenigingen. De aankomsttijd is bij dergelijke instellingen belangrijk, terwijl bijvoorbeeld regiotaxi’s met een aankomsttijd van 60 minuten rekenen.

Door: Dennis de Wit