Wijzigingen in basis zorgverzekering 2013


In de basisdekking van de zorgverzekering 2013 vinden wijzigingen plaats met betrekking op dieetadvisering, en geldt een eigen bijdrage bij aanschaf van een hoortoestel.  Per ligdag moeten verzekerden straks zelf een eigen risicobedrag betalen bovenop het wettelijk verhoogde eigen risico. Bovendien verdwijnt de vergoeding van rollators en andere eenvoudige hulpmiddelen. Ook het eigen risico gaat omhoog van 220 euro naar 350 euro.

Kinderen met brilglazen
Kinderen die een bril nodig hebben, maar door hun leeftijd geen lenzen kunnen dragen, krijgen voortaan de brillenglazen (deels) vergoed uit het basispakket. Daarvoor geldt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is hetzelfde als bij lenzen.

Dieet
Vanaf 2013 is de dieetadvisering weer terug te vinden in het basispakket. Vorig jaar werd de dieetadvisering nog buiten het basispakket gehouden, omdat de resultaten onvoldoende waren.

Voorwaarde voor de vergoeding van dieetadvisering is dat de huisarts of tandarts een verwijzing maakt. Anders kan het medisch doel niet bewezen worden. De vergoeding bedraagt maximaal 3 dieeturen per jaar.

Eigen bijdrages
Vanaf 1 januari 2013 worden hoortoestellen niet meer volledig vergoed door de zorgverzekeraar. 25% van de aanschafkosten dienen door de verzekerde zelf vergoed te worden.

Naast het wettelijk verplichte eigen risico moeten verzekerden vanaf 18 jaar voortaan gaan betalen voor hun eigen ziekenhuisopname. Per ligdag in het ziekenhuis wordt dan 7,50 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden in rekening gebracht omdat de kosten ook elders gemaakt zouden kunnen worden. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de maaltijden in het ziekenhuis

Hulpmiddelen
Voor hulpmiddelen als rollators, krukken en andere loophulpmiddelen geldt dat deze niet langer meer vergoed worden door de zorgverzekeraar. Verzekerden moeten voortaan deze hulpmiddelen zelf huren.

De rolstoel werd voorheen vergoed vanuit de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze verhuist naar de basisverzekering, waardoor het lenen van een rolstoel wel vergoed wordt.

Eigen risico
Het wettelijk verplichte eigen risico gaat in 2013 omhoog van 220 euro naar 250 euro. Dit eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Mensen tot 110% van het minimuminkomen ontvangen een gecompenseerde Zorgtoeslag.

Zorgpremies vergelijken
Door zorgverzekeringen te vergelijken kunnen de zorgpremies 2013 in een overzicht gezet worden. Op deze manier kunnen verzekerden eenvoudig inzicht krijgen van wat zij in 2013 gaan betalen voor hun zorgverzekering.

Daarnaast worden ook de dekkingen per verzekeraar nauwkeurig in kaart gebracht.. Zo kan er jaarlijks behoorlijk worden bespaard.

Door: Riccardo de Wit