Wijziging zorgpremie komt niet door Eerste Kamer


Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie in 2014 heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hierdoor is deze nieuwe wet op het gebied van de zorgverzekering niet in te voeren.

Roemer steunt akkoord over zorgpremie nietBuitenhof
Een uur geleden hebben de leiders van de SP en CDA, Emile Roemer en Sybrand van Haersma Buma in het programma Buitenhof laten weten dat hun partijen in de Eerste Kamer tegen deze maatregel zullen stemmen.

Wijzigingen
Emile Roemer van de SP is een voorstander van de inkomensafhankelijke zorgpremie, maar steunt deze maatregel niet zoals deze nu op tafel ligt. Er moeten een aantal wijzigingen in deze maatregel worden aangebracht, voordat deze wordt gesteund door de SP.

Plafond
Dit betreft onder andere dat het plafond van 70.000 euro moet verdwijnen.  Men hoeft, zoals het voorstel er nu ligt, niets te betalen over het inkomen dat boven de 70.000 euro ligt. Wat betreft de SP verdwijnt dit plafond en gaan de rijken over het gehele inkomen een bedrag betalen.

Effect
Dit heeft als positief effect dat de mensen met een middeninkomen minder gaan betalen dan nu het geval zou zijn. Die mensen gaan er namelijk nu tot 30 procent op achteruit, terwijl de mensen die ruim boven de ton verdienen er op vooruit gaan. Dit is geen eerlijke verdeling.

CDA
Van Haersma Buma gaf aan dat er helemaal geen bespreking mogelijk is over deze maatregel. Het CDA steunt deze maatregel in geen enkele vorm. Deze maatregel draagt volgens hem niets bij aan het beter maken van de zorg. Tevens wordt hiermee het begrotingstekort niet teruggebracht.

Meerderheid
Het kabinet moet de huidige maatregel gaan aanpassen om een meerderheid in de eerste kamer te krijgen. Zolang dit niet gebeurt zal de wet niet worden ingevoerd.

Door: Dennis de Wit