Wachtlijsten kunnen zorgkosten terugdringen


Het taboe op zorglijsten moet doorbroken worden. Het invoeren van wachtlijsten kan ertoe leiden dat de zorgkosten in Nederland ingedamd kunnen worden. Inmiddels zijn politiek en wetenschap op zoek naar ideeën om de steeds verder stijgende zorgkosten af te remmen. Het algemeen geaccepteerder maken van de wachtlijst kan leiden tot een kostenbesparing, zegt het Centraal Planbureau (CPB).

CPB
De zorgkosten kunnen omlaag als patiënten langer moeten wachten, zo stelt het CPB. Daarnaast moeten artsen vaker vragen aan hun patiënten of de behandeling wel echt nodig is. Dankzij lange wachtlijsten kunnen patiënten die onnodig naar het ziekenhuis moeten worden afgeschrikt.

Volgens het Centraal Planbureau waren eind jaren ’90 de wachtlijsten veel langer. Daardoor konden ziekenhuizen al tegen het eind van het jaar geen nieuwe specialistische operaties meer uitvoeren. Dat was niet het doel van de overheid, waartoe besloten werd om ziekenhuizen anders te financieren. Daardoor werden de lange wachtlijsten weer teruggedrongen.

De terugkeer van de wachtlijst
Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers (VVD), wil echter de ziekenhuisbudgetten weer gaan beperken. Op korte termijn leidt dat tot een terugkeer van de wachtlijst, denkt Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht.

De terugkeer van de wachtlijst kan nadelig zijn voor de patiënt, maar heeft volgens zorgdeskundigen ook wat voordelen. Zo moeten artsen zich beter focussen op welke prioriteit bij welke patiënt ligt. “Een gebrek aan wachtlijsten kan duiden op overbehandeling.”, is de conclusie van onderzoeker Rudy Douven van het CPB.

Formatie
Het nieuwe nog in te stellen kabinet is het nog niet eens over de toekomst van de wachtlijst. Zo wil de PvdA graag terug naar vaste budgeten, terwijl de VVD juist met de marktwerking verder wil.

Wanneer de PvdA zijn zin krijgt, keren de wachtlijsten definitief terug. Gaan de plannen van de VVD door, dan leidt dat tot nog hogere kosten, waardoor de zorg steeds verder onbetaalbaar zal worden. Gemiddeld is Jan Modaal nu zo’n 25 procent van zijn inkomen kwijt aan het betalen van zorg. De verwachting is dat dat percentage over 30 jaar verdubbeld is.

Zorgpremie
De steeds verder stijgende zorgkosten in Nederland leiden tot een stijging van de zorgpremie. Wel zijn er op sommige factoren in de zorg wel besparingen te halen. Een goede manier om te besparen is onder andere zorgverzekeringen vergelijken. Daarmee kunnen diverse premies op een rijtje worden gezet.

Door: Dennis de Wit