VVD vraagt om onderzoek naar premies zorgverzekeraars


Volgens de VVD moet de Nederlandse Zorgautoriteit de lage premies van zorgverzekeraars zoals Blue onderzoeken.

De VVD vindt dat deze verzekeringen mogelijk zich niet houden aan de wet en zich alleen richten op een bepaalde groep mensen. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op onderlinge solidariteit, waardoor zowel jonge gezonde mensen even veel premie moeten betalen als oudere minder gezonde mensen.

Er moet dus voorkomen worden dat bepaalde zorgverzekeraars zich alleen richten op een bepaalde doelgroep, zoals jonge (en dus gezonde) studenten.

Door: Roeland Werring