Verzekerden krijgen te veel betaald eigen risico terug


Uit recent onderzoek blijkt dat ziekenhuizen vaak onterechte declaraties sturen naar zorgverzekeraars. In 2014 moet de verzekerde een eigen risico van maximaal 360 euro betalen. Eventueel betaalt de verzekerde ook een vrijwillig eigen risico van maximaal 860 euro in totaal.
 
Bij een bezoek aan het ziekenhuis moeten verzekerden al snel het volledige eigen risico betalen. Uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws bleek vorig jaar al dat ziekenhuizen waarschijnlijk voor miljoenen euro’s foutieve declaraties hebben ingediend.
 
Te veel eigen risico
Doordat ziekenhuizen fouten maken met declaraties, bijvoorbeeld door onduidelijke regelgeving, moeten verzekerden meer eigen risico betalen dan eigenlijk noodzakelijk is. Niet in alle gevallen vergissen ziekenhuizen zich; soms gebeurt het foutief declareren van zorg bewust, om zo te verdienen aan de behandeling.
 
Daarom wil de Tweede Kamer dat bij een foute declaratie de verzekerde zijn te veel betaalde eigen risico terugkrijgt. Om de verzekerde in bescherming te nemen, hoeft hij niet zelf naar het te veel betaalde eigen risico te vragen. Het CDA en D66 willen beiden dat gedupeerden van de zorgfraude automatisch hun geld terug krijgen. Daartoe hebben de partijen donderdag een motie ingediend, die door de Tweede Kamer werd aangenomen.
 
Verzekerden
Sommige verzekerden hadden zelf door dat de declaraties niet klopten, en trokken aan de bel bij de zorgverzekeraar. Die verzekerden worden op dit  al gecompenseerd door de zorgverzekeraar. De politieke partijen willen nu dat ook andere verzekerden gecompenseerd worden bij te veel betaald eigen risico.

Het kabinet heeft al afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en accounts over de manier waarop foutieve declaraties afgehandeld moeten worden. Enkele Kamerleden beweren dat er al meerdere grote fraudes ontdekt zijn dankzij de intensievere controles op zorgfraude.
 
Patiënten die zich niet melden, moeten met de motie van CDA en D66 ook worden gecompenseerd voor het te veel betaalde eigen risico.
Door: Dennis de Wit