Versoepeling medisch beroepsgeheim


Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) gaat het medisch beroepsgeheim versoepelen om zo fraude tegen te gaan. Door het medisch beroepsgeheim te versoepelen kunnen UWV-artsen straks een vermoeden van fraude in een vroeger stadium al melden aan de overheid. Nu is het medisch beroepsgeheim nog dusdanig streng, dat de arts voor de tuchtrechter moet verschijnen als hij zijn vermoeden doorspeelt aan de overheid.

Te streng
Volgens Schippers wordt het medisch beroepsgeheim nu nog te streng nageleefd. Onder bepaalde omstandigheden zou het beroepsgeheim nu ook al geschonden worden, maar artsen blijken te terughoudend bij het doorbreken van het beroepsgeheim. Dat komt doordat artsen niet precies weten wanneer zij wel of niet het geheim schenden, stelt de minister.

Zo bleek bijvoorbeeld bij de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn dat de huidige wetgeving te streng wordt nageleefd en bovendien te veel onduidelijkheden bevat. Artsen kunnen in het geval dat zij het gevaar kunnen afwenden, in principe hun medisch beroepsgeheim schenden. Toch moeten zij dat beter kunnen afwegen, zegt de minister van Volksgezondheid.

Zij pleit voor ervoor dat beroepsgroepen meer gaan besteden aan hoe om te gaan met het beroepsgeheim. Zij wil dat invullen met cursussen en debatten rondom het onderwerp.

Fraude
Momenteel wordt er bovendien te veel gefraudeerd met de gezondheidszorg in Nederland. Uitkeringsfraude zoals het persoonsgebonden budget en de arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV zijn vormen van fraude die volgens Schippers te vaak voorkomen

Op dit moment kunnen UWV-verzekeringsartsen bij een gering vermoeden van fraude dit vermoeden nog niet melden. Zij lopen door de strenge wetgeving het risico om zich te moeten verantwoorden bij de tuchtrechter. Daar wil Schippers nu verandering in brengen: “Grootschalige fraude ondermijnt het vertrouwen in de integriteit van de beroepsgroep en kan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in gevaar brengen”, stelt de minister.

Zorgverzekeringen
De versoepeling van het beroepsgeheim wil echter niet zeggen dat huisartsen en zorgverzekeraars zomaar onderling informatie uit mogen wisselen van de patiënt. De privacywetgeving wordt namelijk niet aangepast en het medisch beroepsgeheim wordt beter gespecificeerd.

In Nederland is het hebben van een basis zorgverzekering verplicht. Vergelijk zorgverzekeringen om nu zelf tegen een lage premie een basis zorgverzekering af te sluiten.

Door: Dennis de Wit