Toch geen eigen bijdrage GGZ in 2013


De eigen bijdrage voor de GGZ wordt voor komend jaar alsnog geschrapt. De VVD en de PVDA hebben hier alsnog afspraken over gemaakt zodat de eigen bijdrage volgend jaar niet meer betaald hoeft te worden.

Vanaf begin 2012 bent u verplicht om 200 euro eigen bijdrage te betalen als u gebruik maakt van de GGZ. Voor een opname geldt nog eens een extra bijdrage van 145 euro per maand.

De geestelijke gezondheidszorg wordt voor een groot deel vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De eigen bijdrage van de GGZ komt bovenop het eigen risico dat u voor de zorgverzekering betaalt.

Eigen bijdrage GGZ alsnog geschraptKritiek
Er is veel kritiek geuit tegen de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Fred Teeven zei in februari dit jaar nog dat hij zich afvroeg of hierdoor meer mensen bij justitie terechtkomen in plaats van dat ze door de GGZ behandeld worden en dat hierdoor de kosten voor de overheid alleen maar hoger worden.

Ook de GGZ instellingen zelf uitten forse kritieken op het invoeren van de eigen bijdrage. Veel patiënten kunnen deze eigen bijdrage helemaal niet betalen en waren hierdoor genoodzaakt om de behandeling te stoppen of er helemaal niet aan te beginnen.

In de partijprogramma’s van de VVD en PVDA stond al dat ze beide graag zagen dat de eigen bijdrage in de GGZ werd geschrapt. Toen vorige maand het regeerakkoord werd gepresenteerd stond hier tot ieders verbazing toch niets in over deze eigen bijdrage.

Na het lezen van het regeerakkoord, ontstond er ophef over het niet schrappen van de eigen bijdrage. Dat er nog steeds onderscheid wordt gemaakt tussen een lichamelijke ziekte en een geestelijke ziekte vinden veel mensen niet eerlijk. Hiermee wordt dus aangegeven dat een geestelijke ziekte voorkomen had kunnen worden en een lichamelijke ziekte niet.

De VVD en de PVDA  hebben deze fout in het regeerakkoord ingezien en proberen dit nu alsnog zo snel mogelijk te herstellen. Door in de tweede kamer met een motie te komen tegen de eigen bijdrage in de gezondheidszorg zal deze maatregel als nog van tafel worden gehaald. In 2013 dus geen eigen bijdrage meer in de geestelijke gezondheidszorg.

Door: Chris Bakker