Tarieven GGZ voor 2012 bekend


In 2012 wordt er veel geld bespaart op de GGZ. Over deze bezuinigingen is de afgelopen maanden veel gediscussieerd. Ook zijn er moties in de tweede kamer tegen deze bezuinigingen ingediend door de oppositiepartijen. De minister van volksgezondheid heeft op basis van dit commentaar nog een aantal aanpassingen in de wijzigingen aangebracht. Veel van de genomen maatregelen waren al bekend. Maar over de details van deze maatregelen zijn nog een aantal zaken aangepast.

In 2012 komt er bijvoorbeeld een eigen risico voor de tweedelijns psychologische zorg. Dit is zorg voor mensen met ernstige psychische problemen waarbij ze bijvoorbeeld worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Er wordt een diagnose voor het probleem vastgesteld en op basis van de uitkomst wordt er een behandelingsmethode samengesteld voor de patiŽnt.

Mensen met zware psychische problemen hebben vaak geen geld. Maar toch heeft minister Schippers ingestemd met een eigen bijdrage voor deze zorg van maximaal 200 euro. Als reden voor dit eigen risico wordt aangegeven om patiŽnten te stimuleren om de hulp in de eerste lijn te zoeken. Maar vaak is dit helemaal niet mogelijk en wordt de patiŽnt juist doorverwezen naar de tweede lijn.

Het kan nog erger. Voor een verblijf in een GGZ instelling is er in 2012 een aparte eigen bijdrage van 145 euro per maand vastgesteld. Dit kan dus behoorlijk oplopen.

De eigen bijdrage voor het GGZ komt bovenop het eigen risico dat dus ook nog betaald moet worden. Het totale bedrag dat een patiŽnt in een jaar moet betalen kan dus oplopen tot boven de duizend euro. Een bedrag dat de patiŽnt in de praktijk vaak niet kan betalen.

Een aantal mensen zijn uitgesloten van deze eigen bijdrage. Mensen die onvrijwillig via de wet BOPZ worden opgenomen, jongeren tot 18 jaar, patiŽnten waarbij bemoeizorg de aanleiding is en voor mensen die in een crisis zitten. Hoe er bepaald wordt of iemand in een crisis zit is niet geheel duidelijk.

Een andere maatregel is dat de behandeling van aanpassingsstoornissen geheel uit het basispakket van de zorgverzekering verdwijnt. Hiervoor dient u zich dus aanvullend te verzekeren.

Voor meer informatie en een overzicht van alle dekkingen voor de zorgverzekering kijkt u op de pagina van zorgverzekering vergelijken 2012.

Door: Roeland Werring