Tandartstarieven omlaag in 2013


De tarieven die tandartsen in 2013 mogen berekenen aan hun patiënten, zullen komend jaar lager zijn dan dit jaar het geval is. Gemiddeld zal het bedrag een aantal procenten lager liggen. Dat zegt een zegsvrouw van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Nog niet duidelijk is hoeveel lager de tandartstarieven precies zullen worden: “Hoeveel lager hangt af van de behandeling en de tandarts.”

Nieuwe tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit moet onder druk van de overheid de tandartstarieven bepalen en terugschroeven. Deze zomer besloot minister Edith Schippers van Volksgezondheid om de proef met vrije tandartstarieven vervroegd stop te zetten.

Het doel van het experiment met vrije tarieven was om een betere mondzorg tegen een lagere prijs aan te kunnen bieden. Tandartsen moesten door de vrije tarieven beter met elkaar kunnen concurreren.

Duurder
Dat gebeurde echter niet: binnen een aantal maanden waren de tandartstarieven met ruim 6 procent gestegen. Inclusief inflatie kwam het percentage zelfs uit op 9,6 procent.

Nu moet de NZa onder druk van minister Schippers snel met nieuwe prijzen komen. Daarom is ervoor gekozen om de tarieven uit 2011 te gebruiken.

Oude tarieven
Hoogstwaarschijnlijk wordt een indexatie gemaakt van de prijzen zoals zij in 2011 waren. De korting op orthodontie wordt in 2013 opnieuw doorgevoerd, omdat door de vrije tarieven de prijs van orthodontie veel te ver opgedreven zou zijn.

De tarieven krijgen voor 2013 maximale tarieven. Wel kunnen tandartsen, orthodontisten en andere mondspecialisten afspraken maken met verzekeraars voor een extra vergoeding van 10%. De reden daarvoor kan bijvoorbeeld het kwaliteitskeurmerk zijn. Daarvoor moeten extra kosten gemaakt worden.

Orthodontie
Ook de prijs van orthodontie in Nederland wordt verlaagd. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de tarieven onnodig hoog waren. Zo konden taken uitbesteed worden aan assistenten, waardoor orthodontisten in principe goedkoper zouden kunnen werken.

De tarieven zouden sinds 2011 in principe met 32% verlaagd worden. Dat gebeurde echter niet, omdat de vrije tarieven voor tandartsen werden ingevoerd. Nu de vrije tarieven weer van tafel zijn, wordt de verlaging van 16 procent alsnog doorgevoerd.

Tandzorg
Niet de volledige dekking voor mondzorg in Nederland is inbegrepen in de basisdekking voor zorgverzekeringen. Mensen die vaak problemen met het gebit hebben, kunnen er verstandig aan doen om een extra aanvullende zorgverzekering af te sluiten, die meer kosten met betrekking tot de mondzorg dekken.

Vergelijk zorgverzekeringen voor een overzicht van deze zorgverzekeraars en hun premies.

Door: Riccardo de Wit