Solidariteit zorgverzekering onder druk


Hogeropgeleiden maken gemiddeld minder gebruik van de zorg in Nederland dan opgeleiden met een lagere opleiding. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) uit een recent verschenen rapport. Volgens het CPB komt de solidariteit van de zorgverzekering steeds verder onder druk te staan. In verhouding nemen hogeropgeleiden bijna tweemaal zoveel kosten voor rekening als lager opgeleiden. Het CPB stelt voor om de basiszorgverzekering inkomensafhankelijk te maken.

Verschillen
Volgens het CPB is het nodig om de inhoud van de basiszorgverzekering inkomensafhankelijk te maken, omdat de verhoudingen steeds schever trekken. De betaalbaarheid komt steeds verder onder druk te staan.

Gemiddeld kost het zorgverbruik van iemand met alleen basisonderwijs ruim 3000 euro per jaar. Hogeropgeleiden verbruiken voor 2.000 euro per jaar aan zorg. Het verschil loopt op een mensenleven van 80 jaar op tot maar liefst 80.000 euro.

Iemand met een hbo-opleiding of hoger betaalt gemiddeld 4000 euro aan de zorgverzekeraar. Dat is bijna het dubbele van personen met een VMBO-opleiding, meldt het CPB

Aanpassingen
Volgens het CPB komt daarmee de solidariteit van de basis zorgverzekering steeds verder onder druk te staan. Volgens het planbureau sluit het huidige zorgverzekeringsstelsel te weinig aan bij de verschillen tussen arm en rijk.

Het Centraal Planbureau geeft een indirect advies aan de politieke partijen om de basis zorgverzekering vrij te geven, zodat consumenten zelf de inhoud van hun zorgverzekering kunnen bepalen. Wie dan minder betaalt, heeft ook recht op minder zorg.

Verdeeldheid
De PvdA en de SP zien de plannen om de zorgverzekering op een dergelijke manier aan te passen, niet zitten. Volgens hen moet de zorgverzekering voor iedereen bereikbaar blijven. De VVD daarentegen, reageert positief.

Wel zien de linkse politieke partijen (PvdA en SP) het zitten om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Volgens hen blijft de zorg dan voor iedereen op een dergelijke manier even betaalbaar.

Al eerder kwamen de verschillen tussen zorggebruik en het opleidingsniveau in een ander ligt te staan. Zorgverzekeraars boden hogeropgeleiden toen een voordelige zorgverzekering aan, omdat een zorgverzekering hogeropgeleiden steeds minder aanspreekt. De politiek in Nederland sprak van prijsdiscriminatie en zette daar al eerder haar vraagtekens bij.

Vergelijken
De inhoud van het basispakket is nu nog voor iedereen gelijk. Vergelijk zorgverzekeringen om de premies van 2013 in te zien.

 

Door: Dennis de Wit