Schippers belooft beterschap zorgfraude


Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD) heeft het Kamerdebat van afgelopen dinsdagavond over de grote zorgfraude bij het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, overleefd.
 
Wel beloofde de minister beterschap. In de toekomst zal zij strenger toezien op de regels die de Nederlandse Zorgautoriteit en het Openbaar Ministerie moeten naleven bij de bestrijding van zorgfraude.
 
Zorgfraude
Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein declareerde 25 miljoen euro op de verkeerde manier. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legde daarom een boete op aan het ziekenhuis. Tijdens het debat werd duidelijk dat de NZa de boete niet had moeten opleggen, omdat de toezichthouder het op die manier voor het Openbaar Ministerie onmogelijk maakte om nog over te gaan op vervolging.
 
In de wet staat dat een ziekenhuis maar één keer voor eenzelfde zaak straf kan krijgen. Dat betekent dat als de NZa een boete oplegt, de bestuurders van het ziekenhuis niet meer voor hetzelfde euvel vervolg kunnen worden.
 
Overleggen
Volgens de oppositie in de Tweede Kamer had de NZa over deze zaak moeten overleggen met het Openbaar Ministerie.  Minister Schippers van Volksgezondheid reageerde daarop dat de NZa zeker wel gekeken heeft of er sprake was van strafbare feiten. Dat bleek niet het geval volgens de NZa, en dus volstond alleen een boete. De minister heeft wel toegezegd dat de afspraken tussen de NZa en het OM duidelijker zullen worden.
 
Per 1 oktober worden de afspraken daarover vastgelegd. De minister beloofde verder de samenwerking tussen beide toezichthouders beter in de gaten te houden.
 
Boete
Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein declareerde 25 miljoen euro op de verkeerde manier bij de zorgverzekeraars. Daarop legde de Nederlandse Zorgautoriteit een boete op van 2,5 miljoen euro. Het ziekenhuis moet daarnaast ook het volledige bedrag aan onterechte declaraties terugbetalen.
 
Misstanden bij de NZa
Niet voor het eerst gaan er dingen verkeerd bij de NZa. Twee weken geleden stapten er twee bestuursvoorzitters op, omdat zij op een slordige manier met declaraties waren omgegaan. Zij hadden voor zichzelf andere regels gebruikt dan de regels waar de instellingen zich aan moeten houden.
 
De zaak kwam naar boven doordat klokkenluider Arthur Gotlieb een 600 pagina’s tellend dossier over misstanden bij de NZa naar buiten bracht. Gotlieb was jarenlang beleidsmedewerker bij de toezichthouder. In januari pleegde de klokkenluider zelfmoord.
Door: Dennis de Wit