Regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed


De coalitiepartners PvdA en VVD willen graag bij wet vastleggen dat zorg “kosteneffectief’ is. Dat meldt de Volkskrant woensdag. De wens van PvdA en VVD staat vermeld in het regeerakkoord. Concreet houdt dat in dat goedwerkende, maar te dure zorg, niet langer vergoed hoeft te worden.

Te dure zorg niet langer vergoeden volgens regeerakkoordDwingender formuleren
Volgens Lea Bouwmeester (PvdA) wordt er “dwingender geformuleerd.” Daardoor zouden mensen beter moeten weten waar ze aan toe zijn. Zo komt er in de toekomst een objectief instrument om te kijken of bepaalde zorg wel de juiste prijs heeft. Daardoor kunnen er objectievere keuzes worden gemaakt, volgens Bouwmeester.

Trechter van Dunning
Hoe is nog niet duidelijk hoe dat instrument er precies uit komt te zien. Wel spreken de PvdA en VVD met verwijzingen naar de Trechter van Dunning.

Die trechter werd in 1991 door de commissie-Dunning bedacht en houdt feitelijk in dat er vijf ‘zeven’ voor wat betreft de keuzevrijheid zijn. Door het gebruiken van die zeven kan men radicale keuzes maken. De eerste vraag begint bijvoorbeeld met de vraag of de zorg überhaupt noodzakelijk is voor deelname aan de samenleving.

Afkappunt
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaf eerder al het advies om de medicijnen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry niet langer te vergoeden. “Met een wettelijk criterium kan er mee naar de kosten en de kwaliteit van een levensjaar worden gekeken”, licht een woordvoerder toe. Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht, zegt dat er met een nieuwe wet geen discussie wordt opgelost over waar precies het afkappunt zou moeten liggen.

Ook het CVZ weet nog niet zeker hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk uitpakt.

Zorgverzekeraars vergelijken is een goede manier om uit te vinden welke verzekeraar jouw wensen tegemoet komt. 

Door: Riccardo de Wit