Record aan overstappers zorgverzekering


Uit de laatste onderzoeken is gebleken dat ruim 8 procent van de Nederlandse consumenten tussen het jaar 2012 en 2013 is overgestapt naar een andere zorgverzekering. In 2012 overwoog ruim 22 procent om van zorgverzekeraar te wisselen, maar slechts acht procent voegde de daad bij het woord. Uit onderzoek blijkt dat niet eerder zoveel consumenten de overstap hebben gemaakt. Vergelijkingssites gaan echter uit van een percentage van 6,5 tot 7 procent.

Aantal verzekerden
Er is statistisch gezien geen nieuw record voor wie kijkt naar het aantal verzekerden. Dat aantal lag het hoogst in 2006, toen ruim 19 procent van de consumenten binnen een jaar al een nieuwe zorgverzekeraar koos. Alle jaren erna lag het aantal overstappers tussen de drie en de 6 procent.

Besparen
De meeste overstappers geven als motivatie voor het wisselen van zorgverzekeraar dat zij daardoor flink konden besparen. Met name het gebruikmaken van de korting die men krijgt bij een collectieve zorgverzekering is bij de overstappende Nederlanders erg in trek.

Daarnaast kiezen de Nederlanders ervoor om bij de nieuwe zorgverzekeraar aan te geven dat zij het vrijwillig eigen risico wilden verhogen. Daarbij gaat het vooral om consumenten die weinig zorg behoeven en dus het risico gemakkelijk kunnen dragen. Gemiddeld ligt het vrijwillig eigen risico op zo’n 500 euro per polis.

Daarmee kunnen consumenten tot wel 20 euro per maand op de premie van de zorgverzekering besparen. Ook de aansluiting tussen basis- en aanvullende zorgverzekering was voor consumenten een belangrijke reden om over te stappen.

Overstappen
Bij het wisselen van aanvullende zorgverzekeraar gaf de overstapper echter niet besparingen als belangrijkste motivatie. Zij ontdekten in het afgelopen jaar dat hun aanvullende zorgverzekeraar niet aansloot bij hun wensen als verzekerde.

Het grootste deel van de Nederlanders blijft echter bij de huidige verzekeraar. Dat komt doordat basis zorgverzekeringen onderling in prijs niet erg van elkaar verschillen. Daarnaast worden redenen als een goede klantvriendelijkheid en een duidelijke polis als reden genoemd om het vertrouwen in de huidige zorgverzekeraar niet op te zeggen.

Vergelijken
Wie echter wel wil wisselen van zorgverzekeraar, kan dat nog doen tot en met 31 januari 2013. Dat kan echter alleen als de huidige polis al is opgezegd. De polis van de zorgverzekering moest uiterlijk voor 31 december 2012 opgezegd zijn.

Vergelijk zorgverzekeringen om de premies van de grootste zorgverzekeraars in Nederland in te zien.

Door: Dennis de Wit