PVV komt met meldpunt zorgfraude


Jaarlijks wordt er voor vijf miljard euro gefraudeerd in de Nederlandse zorg. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Tweede Kamerlid Reinette Klever (PVV) wil daarom een meldpunt openen voor fraude in de Nederlandse zorg. Voornamelijk te hoge declaraties, niet bestaande behandelingen voor patiënten en fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) zijn vaak genoemde fraudemethodes.  Volgens Klever zou het terughalen van gefraudeerd geld tot een halvering van de zorgpremie kunnen leiden.

Fraude
Volgens Klever wordt er veel gefraudeerd in de Nederlandse zorg. Eerder drong zij al aan op een meldplicht bij het vermoeden van zorgfraude bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid. “Er wordt flink gefraudeerd. Geld dat bedoeld is voor zorg, belandt nu in iemands zakken”, becommentarieert Klever.

Klever zegt dat het niet de bedoeling is om zorg af te pakken van patiënten die gebaat zijn bij behandelingen of het persoonsgebonden budget, maar de fraude aan te pakken. Een manier om de fraude actiever aan te kunnen pakken, zou bijvoorbeeld het uitbreiden van de rechten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen zijn.

NZa
Als het aan Klever ligt, kan de NZa binnenkort actiever controleren in ziekenhuizen en boetes uitdelen wanneer blijkt dat de administratie niet op orde is. Klever verwijt de minister dat zij onvoldoende werk maakt van signalen van fraude in de Nederlandse zorg. “Ook de NZa loopt achter de feiten aan.”

Ook de natura zorgpolis zou bij kunnen dragen aan fraude, meent het PVV-Kamerlid. De rekening gaat nu meteen naar de zorgverzekeraar, die niet alles kan controleren. “En dus betaalt de zorgverzekeraar gewoon. Het is beter om de rekening altijd eerst naar de patiënt te sturen”, betoogt het Kamerlid. Volgens haar kunnen patiënten dan eerst controleren of de geclaimde behandeling ook echt klopt en er geen onjuiste zaken op de nota staan.

Oorsmeergate
Voornamelijk het gedoe rondom oorsmeerbehandelingen zijn de aanleiding voor het openen van het fraude meldpunt. Voor het reinigen van een binnenoor rekenen sommige ziekenhuizen ruim 1000 euro. De komende tijd wil de PVV alle meldingen over fraude in de zorg verzamelen en deze later overhandigen aan de minister van Volksgezondheid.

De minister belooft dit jaar de Tweede Kamer te informeren over het verscherpte toezicht op de handhaving van de zorgverzekeringswet. Ook wordt er beter gekeken naar eventuele fraude in de geestelijke en specialistische gezondheidszorg.

Door: Dennis de Wit