Plan zorgpremie in strijd met EU


Het plan om de zorgpremie van de zorgverzekering inkomensafhankelijk te maken, is hoogstwaarschijnlijk in strijd met de regels van de Europese Unie. Daarmee is het nog maar zeer de vraag of de inkomensafhankelijke zorgpremie daadwerkelijk te realiseren valt. “Straks komt 85 procent van de inkomsten van zorgverzekeraars uit belastingen. Ik denk dat de EU in Brussel dat heel snel staatssteun zal noemen”. Dat zijn de uitspraken van André Rouvoet, de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

Plan zorgpremie in strijd met Europese UnieJuridisch toetsen
De uitspraken deed Rouvoet afgelopen donderdagmorgen op Radio 1. Volgens de voorzitter zouden het kabinet en de Tweede Kamer er goed aan doen om eerst te laten toetsen of de inkomensafhankelijke zorgpremie juridisch wel haalbaar is.

“Het lijkt me verstandiger die toets vooraf aan te leggen”, betoogt Rouvoet. Hij is bang dat er anders een “heel ingewikkeld traject ontstaat” waarbij aan het eind van de rit blijkt dat “het plan Europees niet kan”.

Belastingen
Rouvoet denkt terug aan zijn eigen tijd als Kamerlid voor de ChristenUnie. In 2006 werd vastgesteld dat de helft van de inkomsten van zorgverzekeraars uit belastingen komt. “Toen werd ons verteld dat dit nog net kon.”, memoreert Rouvoet.

Volgens de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland is het nieuwe stelsel bovendien minder goed dan het in eerste instantie doet voorkomen. Voornamelijk de lagere inkomens zouden kunnen denken dat de zorg goedkoper is geworden. De zorgpremie zal voor deze lagere inkomens van enkele honderden euro’s per maand verlaagd worden naar hooguit een paar tientjes per maand.  “Zij zien echter niet zo snel dat de rest op een nieuwe manier wordt verrekend”, waarschuwt hij.

Brussel
Er zijn echter nog meer onderdelen van het nieuwe zorgstelsel die volgens Rouvoet problemen op kunnen leveren in Brussel. Zo verdwijnt de keuzevrijheid in het basispakket. Voorheen konden verzekerden die meer premie betaalden, zelf beslissen van welke zorgverlener zij gebruik wilden maken. “Dit is een maatregel die fors ingrijpt in de huishouding van zorgverzekeraars.”

Met deze uitspraken probeert de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland de eerdere bevindingen van zijn organisatie te duiden. Vorige week vroeg de brancheorganisatie zich hardop af of de plannen wel stroken met het Europees recht.

Premie
De premie voor 2013 wordt nog op dezelfde manier bepaald als in 2012. De overheid bepaalt de inhoud van het basispakket, waar zorgverzekeraars vervolgens zelf een prijskaartje aan mogen hangen.

Vergelijk zorgverzekeringen om de juiste zorgverzekering te kiezen met de laagste premie.

Door: Riccardo de Wit