Ouderen moeten zelf zorg regelen


Hulpbehoevende ouderen, zieken en gehandicapten die nu nog de zorg regelen via de AWBZ, moeten voortaan zelf hun zorg gaan organiseren. Alleen als ouderen niet zelf of niet door familieleden, vrienden en buren de zorg kunnen laten regelen, kan de overheid nog een budget uitgeven om professionele zorg te betalen. In alle andere gevallen moeten ouderen zelf de zorg betalen. Daarover heeft staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid een akkoord bereikt met de organisaties van zorgconsumenten en werkgevers. De bezuinigingen moeten jaarlijks 3 miljard euro opleveren.

AWBZ wordt duurder
De PvdA en de VVD hadden al afspraken gemaakt in het regeerakkoord over de hervormingen binnen de AWBZ. De vergrijzing moet aangepakt worden door elkaar te helpen, menen beide partijen.

Het hervormen van de AWBZ is nodig, omdat de volksverzekering dit jaar 27 miljard euro kost. Dat is ruim 11 miljard euro meer in vergelijking met 12 jaar geleden. Onder andere de zorg in gehandicapteninstellingen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen worden uit de volksverzekering betaald.

Drempel
De komende jaren zal de zorg betaald blijven vanuit de AWBZ, maar de drempel om aanspraak te maken op de volksverzekering wordt fors verhoogd. Ook de drempel buiten de instellingen wordt flink verhoogd. Zo krijgen steeds minder ouderen nog AWBZ, waarmee meer ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen.

De drempel tot de professionele zorg wordt de komende jaren daarmee verhoogd.

Akkoord
Over het verhogen van de drempel en het bezuinigen op de ABWZ heeft de minister van Volksgezondheid in hoofdlijnen een akkoord weten te bereiken met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers. Voor de toegang tot de AWBZ wordt in alle gevallen gekeken naar de financiële positie van de cliënt, evenals de nabijheid van kinderen en het sociale netwerk.

Als ook op de details een akkoord bereikt kan worden, zal het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd worden. De organisaties zijn het voorlopig nog niet eens met Van Rijn over de manier waarop professionele zorg betaald moet worden. Volgens de organisaties moeten patiënten meer zeggenschap krijgen over het budget, waarmee zij zelf kunnen ‘winkelen’ bij zorgaanbieders. Een dergelijk budget zou een besparing van 20 procent op kunnen leveren.

Gerichter
Volgens de organisaties kunnen thuiszorgorganisaties hulpbehoevenden zo klantgerichter ter woord staan. Daarnaast moeten ouderen binnenkort zelf hun instelling kunnen kiezen. Nu wijzen overheden deze plekken nog toe.

De minister is echter nog niet overtuigd van de plannen. Volgens hem leiden de persoonsgebonden budgeten tot een explosie van kosten.

Door: Dennis de Wit