No cure, no pay voor geneesmiddelen


Als een patiënt geen baat heeft bij een bepaald medicijn, moeten de kosten van de medicijnen voor rekening van de fabrikant van het medicijn komen. Wanneer het medicijn wel degelijk een positief effect heeft op de gezondheid van de patiënt, moeten de kosten vergoed worden door de zorgverzekeraar. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft het ‘no cure no pay’-advies doorgegeven aan de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers.

No cure no pay
Het systeem van ‘no cure no pay’ wordt voor een enkel medicijn al al toegepast. Het betreft het nieuwe geneesmiddel omalizumab (Xolair). Dat middel wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige astma. Toch blijkt dat medicijn naar schatting bij drie op de tien patiënten niet voldoende te werken.

Jaarlijks kost het middel ‘Xolair’ 16.000 euro per patiënt. Als het aan het College voor Zorgverzekeringen ligt, komen deze kosten straks volledig bij de fabrikant van het middel te liggen.

Steekproeven
Wel moet aangetoond worden dat het geneesmiddel daadwerkelijk onvoldoende werkt: waar de ene patiënt juist baat heeft bij het middel, kan het zijn dat het middel goed aanslaat bij een andere patiënt. Dat probleem moet opgelost worden met de invoering van een steekproef.

Onlangs maakte het College voor Zorgverzekeringen nog afspraken met patiënten, longartsen en Novartis, een fabrikant van geneesmiddelen. Als de minister van Volksgezondheid besluit dat de vergoeding afhangt van de resultaten van de behandeling, is dat volgens het CVZ voor het eerst.

Verder invoeren
Bij overname van het advies door de minister, is dat volgens het CVZ voor het eerst dat de vergoeding van het medicijn afhangt van de behaalde resultaten van het middel. “We hopen dat er daarna ook voor andere geneesmiddelen soortgelijke afspraken komen”, vertelt een woordvoerder van het CVZ.

Met de no-cure-no-pay op het middel omalizumab hoopt het College voor Zorgverzekeringen zo’n 1 tot 2 miljoen euro te kunnen besparen op de zorgkosten omtrent het middel voor de behandeling van ernstige astma.

Hoge zorgpremies
De komende jaren zullen de zorgpremies stijgen, onder andere onder invloed van de hoger prijzen van diverse medicijnen. Ook het wettelijk eigen risico stijgt per 1 januari 2013 naar 350 euro. In Nederland is het afsluiten van een basis zorgverzekering verplicht. Vergelijk zorgverzekeringen om de premies van de verschillende zorgverzekeraars op een rijtje te zetten. Daarmee kan er jaarlijks fors bespaard worden.

Door: Riccardo de Wit