Meer klachten over zorgverzekering


Er zijn in het jaar 2013 meer klachten over de zorgverzekering ingediend dan het jaar ervoor. Er is geen duidelijke reden waarom meer mensen klaagden over hun zorgverzekering dan een jaar geleden, maar er is een stijging van ruim een vijfde te zien ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ). Het aantal bindende adviezen dat de SKGZ uitbracht is afgenomen met vijf procent.

Eigen risico
Er is geen directe reden voor de toename van het aantal klachten over de zorgverzekering, maar volgens de directeur van de SKGZ zijn er wel wat redenen te bedenken. Zo ziet de SKGZ duidelijk dat steeds meer klachten gaan over het almaar toenemende eigen risico.

Steeds meer verzekerden hebben problemen met de hoogte van het eigen risico, en met het betalen ervan. In 2012 bedroeg het eigen risico voor de zorgverzekering nog 220 euro, een jaar later kwam daar nog eens 130 euro bij op: het eigen risico was in 2013 350 euro. In het jaar 2014 ligt het eigen risico op 360 euro en ook volgend jaar zal het eigen risicobedrag weer flink stijgen, zo is de verwachting.

Het is mogelijk dat er meer klachten zijn ingediend door het eigen risico, maar ook de toenemende bekendheid van de stichting kan een oorzaak zijn voor het toenemende aantal klachten. Verzekeraars hebben een overeenkomst opgesteld om informatie te geven over de mogelijkheid een klacht in te dienen over de verzekering. Steeds meer verzekerden doen dat ook daadwerkelijk.

Premie
Het aantal dossiers dat gaat over de premie van de zorgverzekering, is in een jaar tijd verdubbeld. Volgens de SKGZ hebben steeds meer verzekerden problemen met het betalen van de premie van de basisverzekering, waardoor het aantal wanbetalers flink is gegroeid.

Bij een premieachterstand kan het Zorginstituut Nederland ingrijpen en eventueel nog een boete van dertig procent opleggen.


SKGZ
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) is een stichting die op een onafhankelijke manier bemiddeld tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. De stichting is ook bevoegd om bindende afspraken te maken waar beide partijen zich aan moeten houden. Het aantal bindende afspraken nog vorig jaar met vijf procent af.

Door: Dennis de Wit