Meer interesse in het vergelijken van zorgverzekeringen


Dit jaar is er meer interesse in het vergelijken van zorgverzekeringen. In de statistieken van de zoekmachine Google valt waar te nemen dat er rond deze periode van dit jaar bijna 2x zoveel wordt gezocht op de term zorgverzekering vergelijken dan in dezelfde periode vorig jaar.

Interesse in zorgverzekering vergelijken

Geen zekerheid
Deze statistieken geven geen zekerheid dat er de komende maanden echt meer interesse zal zijn in het vergelijken van zorgverzekeringen. Men kan ook concluderen dat de interesse dit jaar eerder op gang komt dan vorig jaar omdat er dit jaar eerder en meer media aandacht voor is gekomen. Of deze trend zich de komende maanden ook echt doorzet is nog niet zeker.

Hevige concurrentie
Het is wel te verwachten dat er meer aandacht gaat komen voor het afsluiten van een andere zorgverzekering. Dit jaar zijn er namelijk aan aantal nieuwe aanbieders op de markt bijgekomen zoals de internetaanbieder Ditzo. Deze nieuwe aanbieders zullen de strijd aangaan waardoor er meer concurrentie ontstaat tussen de verschillende zorgverzekeraars. Er zal dus meer reclame via televisie, radio, internet en drukwerk komen, waardoor de interesse alleen maar toeneemt.

Bezuinigen
Een andere reden waardoor er meer interesse zal ontstaan voor zorgverzekering vergelijken is omdat veel mensen moeten bezuinigen op de uitgaves om zo de financiŽle situatie op orde te krijgen. Het bezuinigen op de zorgverzekering is een belangrijke reden om zorgverzekeringen te gaan vergelijken.

Index
In Google Insights for Search valt een index waar te nemen die bijhoud wat de interesse voor zorgverzekering vergelijken in de loop der tijd is. De index staat op 100 op het moment dat het hoogte punt is bereikt. In de week van 17-23 oktober in 2010 stond deze index op 5. Dit jaar staat de index in de week van 16-22 oktober al op 9. Het hoogte punt wordt traditioneel in de laatste week van december bereikt, op dat moment staat de index op 100.

Onderzoek
TNS Nipo heeft ook onderzoek gedaan naar hoeveel mensen dit jaar verwachten over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit jaar 8 procent van de Nederlandse bevolking wil overstappen naar een andere zorgverzekering. Vorig jaar lag dit percentage op 4,6 procent waarbij uiteindelijk 5,5% daadwerkelijk de overstap maakte. Ook hier valt dus een stijgende trend waar te nemen.

Door: Roeland Werring